ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐประกาศปรับปรุงโครงการศึกษา โดยศึกษาระบบตัวอย่างจากสิงค์โปร์


รัฐบาลสหรัฐกำลังประกาศโครงการปรับปรุงการศึกษาโครงการใหม่ โดยมีตัวอย่างระบบการศึกษาของประเทศเล็กๆ ในเอเชีย ตอ.เฉียงใต้ประเทศหนึ่งเป็นแนวทาง ประเทศนั้นคือประเทศสิงค์โปร์

ที่ปรึกษาอาวุโสของ รมต.ว่าการกระทรวงการศึกษาธิการสหรัฐ ไปเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาอีส วิลล์ ในย่านชุมชนรายได้น้อยในสิงค์โปร์ ในชั้นเรียนมีเด็กนักเรียนราว 40 คน เขาประหลาดใจที่มีนักเรียนในชั้นเรียนเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับในสหรัฐ

แม้ว่าจะมีนักเรียนในชั้นเป็นจำนวนมากอย่ในเขตยากจน แต่โรงเรียนประถมอีส วิลล์ กำลังพยายามอย่างมาก ให้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติของสิงค์โปร์

สิงค์โปร์เป็นที่ขึ้นชื่อว่า มีนักเรียนเรียนเก่ง ทำคะแนนได้ดีกว่านักเรียนประเทศอื่นๆ ในการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง แคนาดา และสวีเดน เดินทางมาสิงค์โปร์เพื่อศึกษาว่า อะไรทำให้ระบบการศึกษาของสิงค์โปร์ทำงานได้ดี

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


XS
SM
MD
LG