ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลสหรัฐ เน้นแนวนโยบายใหม่เพื่อต่อสู้กับการก่อการร้าย


นายจอห์น เบรนนัน ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของทำเนียบขาว กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตราการใหม่ ที่กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้นในการรับมือกับกลุ่มอัลไคด้า ซึ่งยังมีความมุ่งมั่นในการก่อการร้ายเพื่อโจมตีครั้งใหม่ในสหรัฐอยู่

โดยแนวนโยบายใหม่นี้ จะไม่ใช้กำลังทหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะอาศัยมาตรการอื่นๆ เช่นด้านการทูต การพัฒนา และการข่าวกรองด้วย นอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบาม่า ยังไม่ต้องการให้เรื่องการปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย มาเป็นเครื่องกำหนดแนวนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ และได้เลิกใช้คำว่าการทำสงครามกับกลุ่มก่อการร้าย เพราะไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจอย่างผิดๆ ว่าสหรัฐทำสงครามกับโลกอิสลาม ตามที่นายโอซามา บินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคด้าอยากจะให้เป็น แต่ต้องการให้โลกเข้าใจ และรู้จักสหรัฐในสิ่งที่ยึดมั่นและเป็นอยู่ นั่นคือเรื่องของการมีโอกาส เสรีภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความใฝ่ฝันทะเยอทะยานซึ่งมีอยู่ร่วมกันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐบาลสหรัฐ กล่าวด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบาม่า จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการก่อการร้ายขึ้น เช่นปัญหาความยากจน การไร้การศึกษา และการขาดโอกาสสำหรับคนหนุ่มสาว ในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ทั่วโลก

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG