ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยดำเนินงานหาเชื้อพันธุ์เฉพาะอย่าง ของสายพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อแมลงโรคพืช และความแห้งแล้ง


ข้าวเป็นธัญญพืชสำคัญสำหรับประชากรโลกราวครึ่งหนึ่ง ขณะนี้นักวิจัยกำลังดำเนินงานสำคัญในการหาเชื้อพันธุ์เฉพาะอย่าง ของข้าวสายพันธุ์ที่ทนทานต่อแมลงโรคพืช และความแห้งแล้งและสายพันธุ์สำคัญๆ อื่นๆ

นักวิจัยทำผังเชื้อพันธุ์ หรือรหัสพื้นฐานด้านพันธุกรรมของข้าวเสร็จมานานหลายปีแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงขั้นแรก นักวิจัยยังจะต้องหาส่วนที่เฉพาะเจาะจงในเชื้อพันธุ์หรือ DNA ของข้าวสายพันธุ์สำคัญ ๆ เพื่อการพัฒนาและรักษาพันธุ์ข้าวกันต่อไป

นักวิจัยศึกษาโดยการเปรียบเทียบเชื้อพันธุ์หรือ DNA ของข้าวสายพันธุ์สำคัญๆ 20 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง 5 พันธุ์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อดูว่ามีอะไรแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร และความแตกต่างนั้นๆ มีความหมายบ่งบอกอะไร

Jan Leach นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Colorado State University กับเพื่อนร่วมงานจาก 4 ประเทศใน 3 ทวีป ตรวจพบส่วนเล็กๆ ใน DNA ของข้าวสายพันธุ์ทนทานความแห้งแล้ง ซึ่งมาจากการผสมพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างกันราว 160,000 ชิ้น

Jan Leach หัวหน้าคณะวิจัยชุดนี้กล่าวว่า ส่วนที่แตกต่างกันเหล่านั้น จะสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกสำหรับนักผสมพันธุ์ข้าว ที่พยายามผสมพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งเป็นที่ต้องการต่างๆ

Jan Leach กล่าวว่าความรู้นี้มีศักยภาพอย่างยิ่ง ถ้าหากนักผสมพันธุ์ข้าวมีเครื่องหมายเป็นหลักในการเลือกสายพันธุ์แล้ว ก็จะสามารถติดตามข้าวสายพันธุ์นั้นๆ ได้อย่างมีศักยภาพมากกว่าที่จะต้องทำงานแบบสะเปะสะปะไม่รู้เหนือรู้ใต้

รายงานวิจัยเรื่องนี้ลงพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences


XS
SM
MD
LG