ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิธีการช่วยลดความเสี่ยง ต่ออาการหัวใจวาย


แพทย์และผู้คนทั่วไปสมัยนี้ทราบดีว่า การไม่สูบบุหรี่ การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอดี รวมทั้งการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย แต่ละอย่างนั้นเป็นประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะหัวใจ

แต่รายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่า ถ้าทำทุกอย่างได้ทั้งหมดแล้วละก็ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอาการหัวใจวายได้เป็นอย่างมากทีเดียว

อัตราการเสียชีวิตของผู้ที่มีอาการหัวใจวายนั้นอยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะได้รับการบำบัดรักษาและการผ่าตัดอย่างดีเยี่ยม ตัวเลขที่ว่านี้มาจากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ติดตามดูผู้มีอาชีพทางการแพทย์มากกว่าสองหมื่นคนเป็นเวลานานกว่ายี่สิบปี

ส่วนหนึ่งของการศึกษาดังกล่าว เป็นการสอบถามผู้ที่ร่วมโครงการเป็นระยะๆ เกี่ยวกับลักษณะการใช้ชีวิต หรือ Lifestyle หกประการด้วยกัน กล่าวคือ การคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ การไม่สูบบุหรี่ การออกกำลังกายเป็นปกติวิสัย การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลพอประมาณ การรับประทานอาหารเช้าที่เป็นประโยชน์ และการรับประทานผักและผลไม้

แต่นักวิจัย Luc Djousse บอกว่าลักษณะการใช้ชีวิตทั้งหกอย่างนี้ แต่ละอย่างเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้น แต่ประโยชน์ของแต่ละอย่างในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวายในช่วงชีวิตนั้นมีไม่มาก

นักวิจัยผู้นี้บอกว่า ถ้าวิเคราะห์ดูแต่ละอย่างแล้ว ลดความเสี่ยงได้น้อยมาก แต่ถ้ารวมเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้ว ได้ผลมากทีเดียว

ตัวเลขที่นักวิจัย Luc Djousse แจกแจงออกมามีดังนี้ สำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่เลย ลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวายได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ คือจาก 14% ลงมาเป็น 13% โดยเปรียบเทียบกับคนที่สูบบุหรี่ การออกกำลังเป็นปกติวิสัยช่วยลดความเสี่ยงได้ราวๆ3% หรือจาก 14% เป็น 11% ส่วนคนที่ไม่สนใจทำตามลักษณะการใช้ชีวิตทั้งหกอย่างนี้เลยมีความเสี่ยงประมาณ 20%

นักวิจัย Luc Djousse บอกว่าคนที่ทำตามลักษณะการใช้ชีวิตที่ว่านี้ได้อย่างน้อย 4 อย่าง จะสามารถลดอัตราความเสี่ยงนี้ลงได้ 10% หรือครึ่งหนึ่งของอัตราความเสี่ยง

รายงานการศึกษาอย่างเดียวกันนี้ในหมู่ผู้หญิง ระบุผลการศึกษาเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดงานชิ้นนี้ ดูได้จาก วารสาร Journal of the American Medical Association ฉบับล่าสุด

และอย่าลืมภาษิตใหม่ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ที่ว่า ลักษณะชีวิตหรือ Liffestyle ที่ถูกสุขอนามัยจะช่วยกีดกันมิให้ต้องไปหาหมอโรคหัวใจXS
SM
MD
LG