ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง


การที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีปริมาณมากขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ขณะนี้ผลของการศึกษาวิจัยครั้งใหม่ยืนยันแล้วว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ทำปฏิกิริยากับน้ำในมหาสมุทรเช่นกัน ซึ่งมีวิสัยว่าจะคุกคามชีวิตสัตว์น้ำ

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัยมอนทานา สเทท รัฐมอนทานา เก็บตัวอย่างน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เรานั่งเรือออกไปจากท่าเรือนครโฮโนลูลู ขณะนี้เราอยู่ในบริเวณท่าเรือ และเรือกำลังจะแล่นออกจากท่าอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว "

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ นั่งเรือวิจัย คีโล โมอานาไปสู่บริเวณที่เรียกกันว่าสถานี อโลฮาในมหาสมุทรแปซิฟิก ท่านอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับน้ำ ตรงบริเวณนั้นมาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี ท่านอาจารย์กล่าวว่า ทำการวัดด้านต่างๆ ทั้งด้านเคมี ชีววิทยาและทางด้านกายภาพของน้ำตรงบริเวณนั้น เพื่อพยายามกำหนดลงไปว่าสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรตรงนั้น เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอย่างไรในระยะยาว? เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ กล่าวว่ามีการวัดสอบกันก็คือ ระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถทำรายงานที่บ่งชี้ให้เห็นว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ มีผลกระทบต่อมหาสมุทรอย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์คาดหมายว่า ขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มหาสมุทร จะดูดซับก๊าซดังกล่าวเข้าไป ทำให้เกิดวิสัยที่ว่าอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสัตว์น้ำอย่างเช่นกุ้ง หอย ปูและหินปะการัง

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เมื่อน้ำหรือน้ำทะเลอย่างในกรณีนี้ซึมซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป ก็จะเกิดกรดคาร์บอนอย่างอ่อนๆ ด้วยเหตุนี้ ขณะที่ ก๊าซดังกล่าวในบรรยากาศมีปริมาณสูงขึ้น และการที่น้ำทะเลตามบริเวณพื้นผิวของมหาสมุทรซึมซับก๊าซนั้นจึงทำให้ปริมาณของเกลือในน้ำทะเลลดลง และมีลักษณะเป็นกรดมากขึ้น"

ตัวอย่างน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกที่อาจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ และคณะเก็บมาวิเคราะห์ยืนยันแล้วทุกอย่างเป็นจริงตรงตามที่ทฤษฎีพยากรณ์ไว้

การที่ระดับของเกลือในมหาสมุทรลดลงไป ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าระดับของกรดสูงขึ้นนั้น จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ในแต่ละปีก็ไม่เหมือนกัน และยังแตกต่างกัน ตามระดับความลึกของน้ำด้วย

อาจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ค้นพบนี้ จะมีผลกระทบต่อโลกอย่างแท้จริง

ท่านอาจารย์กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "การรู้ว่าน้ำในมหาสมุทรเป็นกรดมากขึ้นจริงๆ นี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเรื่องนั้น จะเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำทั้งหลายตั้งแต่กุ้ง หอย ปูปลาไปจนถึงโขดหินปะการังเลยทีเดียว เรื่องดังกล่าวมีวิสัยว่าจะก่อให้เกิดความหายนะขึ้นได้"

รายงานของศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ดอร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัย มอนทานา เสทท นี้ลงพิมพ์อยู่ในวารสาร "Proceedings of the National Academy of Sciences"XS
SM
MD
LG