ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากแหล่งสะอาด ความหวังใหม่ทางเศรษฐกิจของนครโทลีโด (Toledo to Solar)


นครโทลีโด ในรัฐโอไฮโอเคยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมกระจกของสหรัฐฯ แต่การเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากรถยนต์ มีผลต่อการจ้างงานในเมืองนี้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่แล้ว มีบริษัทไฮเทคตั้งใหม่อย่างน้อยหกบริษัทในเมืองนี้ ที่อาศัยประสบการณ์และความชำนาญของแรงงาน ในอุตสาหกรรมกระจกเดิม เพื่อหันมาผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และแผ่นฟิลม์พิเศษเคลือบกระจก เพื่อเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีแบบที่เรียกว่า Green Technology หรือเทคโนยีการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งอาศัยความรู้ความชำนาญจากแหล่งแรงงานของเมือง บวกกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยโทลีโด้นี้ ได้ช่วยสร้างงานใหม่ให้กับเมืองแล้วราว 5,000 ตำแหน่ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวในช่วง 5 ปีข้างหน้า และนับเป็นความหวังใหม่ ของการชุบชีวิตทางเศรษฐกิจให้กับนครโทลีโด้ด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG