ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.บารัค โอบามา เรียกร้องให้สหรัฐและจีน เปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือ


ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เรียกร้องให้เปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือ ระหว่างสหรัฐและจีน ท่านประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่า ถึงแม้ความคิดเห็นจะไม่ตรงกัน แต่ก็มีเรื่องที่สำคัญๆ ที่สหรัฐและจีนสามารถและต้องดำเนินงานร่วมกันได้

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวเปิดการประชุม เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และความร่วมมือระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งทำกันเป็นเวลาสองวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนเข้าร่วม ที่กรุงวอชิงตันว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ และจีนจะเป็นตัวกำหนดรูปโฉมของศตวรรษที่ 21 ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาคีอื่นๆ ในโลก เรื่องนั้นจะต้องเป็นรากฐานรองรับ การเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐและจีน เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องนั้น”

ท่านประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายต้องร่วมงานกัน ในการจัดการกับเรื่องที่ท้าทายต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์

ท่านประธานาธิบดีกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง ถึงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและของเกาหลีเหนือ

ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ทั้งอเมริกา และจีนต่างก็ไม่ต้องการให้ผู้ก่อการร้ายได้ระเบิดนิวเคลียร์ไป หรือมีการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์กัน ในเอเชียตะวันออก นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องร่วมมือกันต่อไป เพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ให้ได้ และทำให้เกาหลีเหนือมองเห็นชัดว่า ถ้าฝ่ายเกาหลีเหนือปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน แล้วก็จะสามารถก่อให้เกิดความมั่นคงและการเคารพนับถือกันได้”

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องเผชิญรับภัยคุกคาม ที่ข้ามพรมแดน ท่านประธานาธิบดีกล่าวถึงเรื่องการแบ่งปันข่าวกรอง เพื่อกำจัดข่ายงานก่อการร้ายและการจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคร้ายแรง

ท่านประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่า ท่านตระหนักดีว่า สหรัฐและจีนนั้นมิได้เห็นพ้องต้องกันในทุกๆประเด็นปัญหาหรือมองโลกในทางเดียวกัน และท่านประธานาธิบดีกล่าวว่า ท่านจะพูดสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไป

ประธานาธิบดีโอบามากล่าวเน้นว่า ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องเหล่านั้น ทำให้การเจรจาพาทีกันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น และว่าการถกอภิปรายกัน จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันมากขึ้นและแจ้งความวิตกห่วงใยของตน ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างตรงไปตรงมา

การประชุมซึ่งมีขึ้นในวันจันทร์ และวันอังคารนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลินตัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกัน ทิโมธี ไกต์เนอร์ร่วมกันเป็นประธาน

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า เรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะนำมาพูดกันในที่ประชุมก็คือ ในขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันจะฟื้นตัวนั้น การที่อเมริกาซื้อสินค้าจากต่างประเทศจะไม่เป็นแรงขับดันเศรษฐกิจอเมริกัน อีกทั้งพวกเขาจะเร่งเร้าจีนให้พึ่งการส่งออกให้น้อยลงและให้ขยายตลาดในประเทศให้กว้างขวางขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจจีนแทน เจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวด้วยว่า เรื่องสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การเปิดตลาดไม่ว่าจะในเรื่องเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด หรือโครงการที่เกี่ยวโยงกับแผนการที่ใหญ่โตมหาศาลของจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจีนทุ่มเงินเพื่อการนั้นห้าแสนแปดหมื่นหกพันล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนจีนกล่าวว่าระหว่างการประชุม เจ้าหน้าที่จีนจะเร่งเร้าสหรัฐ ให้ใช้นโยบายที่จะช่วยคุ้มครองการลงทุนของจีนในสหรัฐ จีนนั้นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ โดยจีนถือพันธบัตรและหลักทรัพย์ต่างๆ ของกระทรวงการคลังอเมริกันไว้ เป็นมูลค่าแปดแสนล้านกว่าเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่าย จะแสวงหาโอกาสที่จะทำงานร่วมกัน เกี่ยวกับประเด็นปัญหาอื่นๆ อย่างเช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การค้าและเรื่องการก่อการร้าย

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เรียกร้องให้เปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือ ระหว่างสหรัฐและจีน ท่านประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่า ถึงแม้ความคิดเห็นจะไม่ตรงกัน แต่ก็มีเรื่องที่สำคัญๆ ที่สหรัฐและจีนสามารถและต้องดำเนินงานร่วมกันได้เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG