ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ตรุกีเริ่มใช้กฏหมายควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวดมากที่สุดฉบับหนึ่งในยุโรป


ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ตุรกีเริ่มใช้กฏหมายที่ห้ามการสูบบุหรี่ ในอาคารสถานที่สาธารณะ ซึ่งจะรวมถึงโรงน้ำชาและร้านกาแฟ สถานที่ซึ่งชาวตุกีนิยมไปใช้เวลายามว่างกัน และจะมีผลถึงการสูบมะระกู่ ซึ่งเป็นประเพณีนิยมดั้งเดิมของชาวตุรกีเช่นกัน

ในสมัยศตวรรษที่ 17 สุลต่านมูร๊าดที่สี่เคยออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งมีโทษสูงถึงประหารชีวิตมาแล้ว แต่กฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ของตุรกี ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ จะมีบทลงโทษเพียงแค่ปรับผู้ฝ่าฝืนราว 1,700 บาทไทย และปรับสถานประกอบการที่รู้เห็นเป็นใจได้สูงถึง 100,000 บาท

ผลการสำรวจแสดงว่าราว 90 % ของชาวตุรกีเห็นด้วยกับกฎหมายใหม่นี้ แต่ผู้ที่สูบบุหรี่ในตุรกีมีมากถึง 30 ล้านคน จนทำให้เกิดคำพูดที่ว่า “Smoke like a Turk” และมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับบุหรี่ ในตุรกีราวปีละหนึ่งแสนคน ดังนั้นความสำเร็จของมาตรการใหม่ ของรัฐบาลตุรกีในเรื่องนี้จึงอาจต้องใช้เวลาพอสมควร

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG