ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักนิติบัญญัตินานาประเทศ ร่วมประชุมที่กรุงไนโรบี เพื่อเร่งรัดการยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


นักนิติบัญญัติจากนานาประเทศกลุ่มหนึ่งประชุมกันที่กรุงไนโรบี เพื่อเร่งรัดให้บรรดาผู้นำของโลกดำเนินการโดยรีบด่วนเพื่อยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

นักนิติบัญญัติเหล่านั้นกล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดต่อระบบนิเวศน์อันเป็นผลของการกระทำดังกล่าวทำให้โลกประสพความสูญเสีย เป็นมูลค่าปีละหลายล้านล้านเหรียญสหรัฐ

นักนิติบัญญัติของ 18 ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม องค์การนักนิติบัญญัติแห่งโลกเพื่อให้สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ หรือ GLOBE กำลังตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายโดยเฉพาะเจาะจง สำหรับบรรดาผู้นำของโลก เพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาเข้าใจถึงความเสียหายระยะยาวอันเกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ประธานของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เอียน จอห์นสันกล่าวว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทางเศรษฐกิจใหม่ๆทำให้นักวิจัยสามารถคำณวนความเสียหาย อันเกิดจากการทำลายระบบนิเวศน์ออกมาเป็นตัวเงินที่เที่ยงตรงได้มากขึ้น

ผลของการศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่า การทำลายป่าทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ปีละสองล้านล้าน ถึง ห้าล้านล้านเหรียญสหรัฐ และการจับปลามากเกินควรทำให้โลกประสพความสูญสียปีละห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แต่เขาแสดงความมั่นใจว่า เมื่อบรรดาผู้นำของโลกมองเห็นบรรดาข้อมูลสถิติที่น่าพรั่นพรึงกอปร์กันไปกับข้อเสนอ โดยเฉพาะเจาะจงด้านนโยบายแล้ว ก็คงจะให้ความสนใจประเด็นปัญหาดังกล่าว

คุณเอียน จอห์นสันกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เวลากำลังจะหมดลงไป แต่ถ้าเราลงมือดำเนินการ เราจะสามารถแก้ไขเรื่องที่เรากำลังทำลายโลก แต่จะต้องมีกฎหมาย กฎข้อบังคับและจะต้องมีเงินสนับสนุน ผมคิดว่านักการเมือง และสมาชิกรัฐสภารอบโลก จะสามารถสนับสนุนการผลักดันให้ตรากฎหมายซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้"

นักนิติบัญญัติเหล่านั้นเสนอแนะว่า ถึงแม้ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะเป็นข่าวพาดหัวบ่อยกว่าก็ตาม แต่วิกฤติกาลอันเกิดจากการที่ระบบนิเวศน์เสื่อมโทรมลงไป เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างรีบด่วนเช่นกัน

คุณบอบ มิลส์ ที่ปรึกษาคนหนึ่งของคณะกรรมการกล่าวว่า การที่ระบบนิเวศน์ที่เป็นป่านั้นกำลังทำลายขีดความสามารถของโลกที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศเสียด้วยซ้ำไป เขากล่าวว่าบรรดาผู้นำทางแอฟริกา ควรจะอยู่ในหมู่ผู้ที่วิตกห่วงใยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการพบนับตั้งแต่แอฟริกาถูกกระทบกระเทือน จากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นักนิติบัญญัติจากประเทศทางแอฟริกา ที่มาร่วมการประชุมรวมถึงนักนิติบัญญัติจากแอฟริกาใต้ แคมเมอรูนและกานา


XS
SM
MD
LG