ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูหัวใจ ช่วยยืดอายุสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจได้


โรคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนจำนวนมากทั่วโลก และราว 17 ล้านคนเสียชีวิตตอนอายุยังน้อยเนื่องจากโรคหัวใจที่สามารถป้องกันได้ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

ขณะนี้ นักวิจัยพบว่า คนจำนวนมากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติง่ายๆ ที่อาจช่วยยืดอายุให้ยืนยาวออกไปได้

สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนั้น การออกกำลังกายที่มีการควบคุม เพื่อฟื้นฟูหัวใจเป็นการบำบัดที่ดีอย่างยิ่งเพื่อยืดอายุ คนส่วนใหญ่รับการบำบัดเพื่อฟื้นฟูหัวใจหลังจากเกิดอาการหมดสติเมื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจหรือเลี้ยงสมองไม่พอเนื่องจากเส้นเลือดอุดตัน

บางครั้ง เมื่อพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจ แพทย์จะให้ออกกำลังโดยมีการควบคุมเพื่อเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม นักวิจัยบอกว่า การฟื้นฟูหัวใจ มีส่วนประกอบอย่างอื่นด้วย

Don Shepard นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแบรนไดส ชานนครบอสตัน รัฐแมสสาชูเสทส กล่าวว่า นอกจากการออกกำลังกายแล้ว การควบคุมการรับประทานอาหารและการลดความเครียดตามคำสั่งหรือคำแนะนำของแพทย์ เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกสองอย่างในกระบวนการฟื้นฟูหัวใจ

ในการวิเคราะห์ผู้ป่วยมากกว่า 5 แสนคนในสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยหลายหมื่นคนที่ปฏิบัติตามกระบวนการฟื้นฟูหัวใจ และไม่ได้ปฏิบัติหลังเกิดอาการเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ นักวิจัยพบว่า กลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติ 37.8 % หรือ 1 ใน 3 มีโอกาสเสียชีวิตได้ในเวลา 5 ปี และ 29.8 % หรือ 1 ใน 4 ของกลุ่มที่ปฏิบัติ ที่เป็นเช่นนั้น การวิเคราะห์ของนักวิจัยพบด้วยว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่อ่อนแอบอบบางที่สุด และยกตัวอย่างในเรื่องอายุว่า คนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่สูงอายุมากๆ คนที่อายุสูงกว่า 85 ปีจะได้ประโยชน์กว่าคนอายุ 60 กว่าๆ

นักวิจัยกล่าวว่า ไม่ใช่ผู้ป่วยในประเทศตะวันตกเท่านั้น ที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูหัวใจได้ คนในประเทศกำลังพัฒนาก็ทำได้

Don Shepard อธิบายว่า Cardio Rehabilitation หรือการฟื้นฟูหัวใจ คือกระบวนการในการออกกำลังกาย และควบคุมอาหารตามการชี้แนะของแพทย์เป็นหลักสำคัญ ถ้าหากเดินบนสายพานเทรดมิล หรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ภายในสถานที่ไม่ได้ ก็เพียงออกไปเดิน และออกกำลังแบบเดียวกันข้างนอก ก็จะได้ผลเหมือนกัน และมีการปฏิบัติบางอย่างที่ทำได้ที่บ้าน โดยไปรับการชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการจากสถานที่ออกกำลังที่ทำกันเป็นระบบ ตามคำแนะนำของแพทย์ว่าควรจะทำอะไร อย่างไร มากน้อยแค่ไหน แล้วนำไปปฏิบัติเองที่บ้านก็ได้

นักวิจัยกล่าวว่า วิธีการฟื้นฟูหัวใจจะช่วยชีวิต และควรใช้กันให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่คิดว่า อาจไม่เป็นประโยชน์

ผลการวิจัยของ Don Shepard แห่งมหาวิทยาลัย Brandeis นี้ลงพิมพ์ในวารสาร The American College of CardiologyXS
SM
MD
LG