ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการติดใน 100 อับแรก ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท QS ในอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพ และการศึกษาทั่วโลก เปิดเผยถึงผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2009 ออกมา ปรากฏว่าใน 100 อันดับแรกของเอเชียนั้น มีมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นติดอยู่มากกว่าใครเพื่อนคือ 33 มหาวิทยาลัย

โดยมี University of Tokyo อยู่ที่อันดับ 3 ส่วนฮ่องกง ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมหาวิทยาลัยสู้ในญี่ปุ่นไม่ได้ก็ตาม แต่ University of Hongkong และ The Chinese University of Hongkong ครองอันดับที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

ส่วนเกาหลีใต้นั้น มีมหาวิทยาลัยติด 100 อันดับ ของเอเชียนี้ 17 แห่งด้วยกัน จีนมี 11 แห่ง อินเดีย 10 แห่ง และไต้หวัน 9 แห่ง

สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียมีมหาวิทยาลัยที่ติด 100 อันดับมากที่สุด คือ 5 แห่ง มากกว่าประเทศอื่นใดในเอเชีย ตอ.เฉียงใต้

ตามมาด้วยประเทศไทย ซึ่งมี 4 มหาวิทยาลัยด้วยกัน คือมหิดลในอันดับที่ 30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอันดับที่ 35 เชียงใหม่มาที่ 81 และธรรมศาสตร์ที่ 85

คุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ ของวีโอเอภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์ ดร.พงศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิกาบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางโทรศัพท์ เนื่องในโอกาสที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านนี้ เดินทางมารับรางวัลขององค์การสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ค ในนามของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำหรับการพัฒนาการให้บริการสาธารณชน เกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอยู่ใน 100 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์XS
SM
MD
LG