ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การใช้ลูกแกะ ช่วยและเล็มกิ่งใบและเถาที่ไร่องุ่นในแคนาดา


ไร่องุ่น Featherstone ในรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา ได้แนวคิดเรื่องการใช้แกะช่วยดูแลต้นองุ่นมาจากนิวซีแลนด์ โดยที่ไร่นี้ปล่อยให้ลูกแกะ 40 ตัวออกไปเที่ยวและเล็มกิ่ง ใบ และเถาองุ่นในไร่เพื่อแต่งต้นองุ่นแทนแรงคน เพื่อช่วยให้ลูกองุ่นโตได้เร็วและงามขึ้น และลูกแกะที่ตัวเตี้ยจะชะเง้อไม่ถึงพวงองุ่นและไม่สร้างความเสียหายต่อผลผลิต นอกจากนั้นมูลแกะที่ปล่อยลงในไร่ยังเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ และวิธีนี้ก็ประหยัดค่าแรงกว่าการจ้างคนงานหลายเท่าตัวด้วย

หลังจากที่หมดฤดูปลูกองุ่นแล้ว เจ้าของไร่นี้จะนำแกะไปขายให้ภัตตาคาร ซึ่งมีเมนูเนื้อแกะ และปรากฏว่าแกะซึ่งกินใบองุ่นเป็นอาหารนี้ มียังเนื้อนุ่มชวนทานเป็นที่ติดใจของบรรดานักนิยมบริโภคเนื้อแกะอีกด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG