ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หนังสือเรื่อง “Grown Up Digital” เรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก


คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่สุด เป็นรุ่นที่เติบโตขึ้นมาโดยมีเครือข่ายโยงใยทาง Internet และทางสังคม เป็นลักษณะพื้นฐานของวิถีชีวิตและและวิธีการคิด

เนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือเรื่อง "Grown Up Digital" ของ Don Tapscott คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เยาวชนรุ่นใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก

Don Tapscott มองการณ์ในแง่ดีเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่และอนาคต เขากล่าวว่า คนรุ่นเขา คือรุ่น Baby Boomers หรือรุ่นที่เกิดในช่วงที่มีเด็กเกิดเป็นจำนวนมาก หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น เติบโตขึ้นมากับโทรทัศน์ แต่เด็กรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมากับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้าน หาข้อมูล ติดต่อกับเพื่อนฝูง ไปจนถึงเล่นเกมส์

Don Tapscott อ้างผลการวิจัยด้านสมองและทัศนวิสัย ของมหาวิทยาลัย Rochester ซึ่งบ่งขี้ว่า การที่คนเราเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ในหลายๆ ด้านหลายๆ ทางแบบนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง นักวิจัยพบว่านักเล่นวิดีโอเกมส์ทั่วไป เวลามองดูอะไร มักจะเห็นรายละเอียดต่างๆ ครอบคลุมมากกว่าคนที่ไม่เคยเล่น หรือไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์ และสมองของคนเหล่านี้สามารถจัดการกับข้อมูลที่มองเห็นได้รวดเร็วกว่า

Don Tapscott ลงความเห็นว่า การใช้คอมพิวเตอร์กำลังสร้างสมองให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องดี

ในการศึกษาเพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตขึ้นมากับคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่า "NetGeners" นั้น Don Tapscott สัมภาษณ์เยาวชนอายุ 12 ปี ถีง 31 ปีเกือบ 6,000 คนใน 10 ประเทศ เขาพบว่า คนรุ่นนี้มีทัศนคติและแบบฉบับพฤติกรรม ที่คล้ายคลึงกันหลายๆ อย่าง เช่น คนรุ่นนี้คาดหวังความคล่องตัว และเสรีภาพในการเลือกวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อนฝูงและผู้ร่วมงานมากกว่าที่คนรุ่นก่อนๆ คาดหวัง และยังชอบทำอะไรๆ ที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง เขากล่าวว่า เด็กรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเขาเองได้ อย่างเปลี่ยนสิ่งต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวโยงหรืออยู่ในแวดวงของตัวเขา

นอกจากนั้นเด็กรุ่นใหม่ ยังคาดหวัง และต้องการความบันเทิง และเล่นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ ราว 60 % ของคนรุ่นนี้ที่เขาสำรวจความเห็น บอกว่าความสนุกกับบริการหรือผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น มีความสำคัญ เช่นเดียวกับความสามารถในการทำงาน หรือการใช้งานของบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Don Tapscott เห็นว่า คนรุ่นใหม่นี้ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับการตลาด และตราของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนในด้านความสัมพันธ์ ซึ่งพวกเขาต้องการที่จะสามารถติดต่อกับบริษัทผู้ผลิด ต้องการมีส่วนเสนอแนะ และร่วมในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ซื้อมาใช้เท่านั้น

อีกอย่างหนึ่ง ที่คนรุ่นนี้ต้องการให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินก็คือ ในที่ทำงาน Don Tapscott กล่าวว่า สำหรับคนสมัยใหม่นั้น การทำงาน การเรียนรู้ การทำงานร่วมกับคนอื่น และความสนุก ล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน ขณะที่ตัวเขาเองและคนรุ่น Baby Boomers ด้วยกันจะมีช่วงทำงานแล้วก็ช่วงที่กลับบ้านและพักผ่อนผ่อนคลายสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เกี่ยวกับการทำงาน

เขากล่าวว่า อีกอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะของวิถีชีวิต ของคนรุ่นใหม่ ก็คือ การเคลื่อนย้ายอยู่ไม่เป็นที่ คนอเมริกันรุ่นใหม่นั้น พออายุสัก 27 ปี ส่วนใหญ่ทำงานเป็นงานที่สามแล้ว และด้วยเหตุที่ทำงานทาง online ได้ และการร่วมงานประสานงานกับผู้อื่น ทำให้กำลังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการทำงานของบริษัทต่างๆ และด้านอื่นๆ

Don Tapscott กล่าวว่า คนรุ่นใหม่ มีความคิดที่โดดเด่น ในด้านความต้องการใคร่อยากจะแก้ปัญหาต่างๆ ของโลก ไม่ใช่เพียงปัญหาของที่ทำงานเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของทุกส่วนของสังคม และด้วยการใช้ web site ทาง internet การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเปิดเผย และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันของคนรุ่นนี้ ทำให้เรากำลังอยู่ในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงทึ่ลึกซึ้งบางอย่าง ที่ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "Grown Up Digital" หวังว่า จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาท้าทายต่างๆ ของโลกที่นับวันจะแคบลงทุกที

แต่ Don Tapscott ก็เห็นว่า โลกยุค Digital ก็มีอันตรายด้วย เขาหวั่นเกรงในเรื่องที่คนรุ่นใหม่ยอมให้ข้อมูลส่วนตัวทางเครือข่ายต่างๆ ทางสังคมแบบใหม่นี้รวดเร็วเกินไป นอกจากนั้นเขาเห็นว่า มีช่องว่างกว้างใหญ่ระหว่างเยาวชนประเทศพัฒนาแล้ว กับเยาวชนในประเทศกำลังพัฒนา แต่ก็เห็นว่า การที่จำนวนผู้ใช้ Internet ในประเทศจีนและในทวีปอัฟริกาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น เป็นสัญญาณที่ดี และหวังว่าแนวโน้มนี้จะรวดเร็วขึ้นต่อไป


XS
SM
MD
LG