ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พรรคการเมืองแนวเคร่งศาสนาของอินโดนีเซีย เสียความสนับสนุนแต่ยังมีบทบาทที่สำคัญทางการเมืองอยู่


ในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของประเทศเมื่อเดือนเมษายน พรรคการเมืองแนวเคร่งศาสนาของอินโดนีเซียเสียที่นั่งในสภาไป และขณะนี้พรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งไม่เคร่งศาสนาและมีแนวนโยบายในทางโลก ได้รับความสนับสนุนจากชาวมุสลิมในประเทศมากขึ้น

นักวิเคราะห์การเมืองของอินโดนีเซียชี้ว่า ขณะนี้ประชาชนต้องการแนวนโยบาย ซึ่งจะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้กับตน เช่นปัญหาเศรษฐกิจ การรักษากฎหมาย และการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งรัฐบาลที่โปร่งใส จึงหันมาสนับสนุนพรรค ที่มีแนวทางสายกลางเหล่านี้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่า ถึงแม้พรรคแนวทางเคร่งศาสนาของอินโดนีเซีย จะได้รับความสนับสนุนจากชาวมุสลิมน้อยลง แต่องค์กรที่ยึดหลัก และแนวทางของศาสนาอิสลามเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญอยู่ และยังจะมีบทบาทในวงการการเมืองของอินโดนีเซียต่อไป

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG