ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขจัดเชื้อไวรัสเอชไอวี ออกจากร่างกายผู้ป่วยให้หมดได้ในอนาคต


ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นหาวิธีรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส HIV และเป็นโรคเอดส์ ประสบความคืบหน้าอย่างมาก ในการพัฒนายาสำหรับโรคนี้ แต่ปัญหาหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ประสบอยู่เรื่อยมาคือ ยังไม่สามารถขจัดเชื้อไวรัส HIV ให้หมดไปจากร่างกายของผู้ป่วยได้

กว่า 15 ปีมาแล้ว นักวิจัยทางเภสัชกรรมค้นพบยารุ่นแรกๆ ที่ต่อต้านเชื้อไวรัส HIV ได้อย่างชะงัด ครั้งเวลาล่วงไป มีการทำให้ยาเหล่านั้นมีฤทธิ์แรงยิ่งขึ้น ผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านั้น มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่อาจขจัดให้หมดสิ้นไปได้

นักวิจัยผู้หนึ่งกล่าวว่า การบำบัดยังไม่สมบูรณ์ และเชื้อไวรัส ยังมีอยู่ในตัวของผู้ป่วยทุกคน เขากล่าวว่ายาต่อต้านเชื้อ HIV ฆ่าเชื้อ HIV ที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากใช้ยาดังกล่าวแค่สองสามเดือน แพทย์ยังตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวในตัวผู้ป่วย แต่ถ้าผู้ป่วยหยุดใช้ยา เชื้อไวรัสนี้ก็จะกลับมารังควานใหม่ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่ายาที่มีฤทธิ์แรงที่สุด ก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าวในตัวของผู้ป่วยได้หมดนั่นเอง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG