ลิ้งค์เชื่อมต่อ

VOA ภาคภาษาไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่กระจายเสียงระหว่างประเทศ 1 ตำแหน่ง


Voice of America ภาคภาษาไทย มีตำแหน่งนักกระจายเสียงระหว่างประเทศ หรือ International Broadcaster ว่างหนึ่งตำแหน่ง

ท่านที่สนใจโปรดเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และวิธีสมัครได้ที่เว็บไซต์ voanews.com คลิกที่ About VOA ซึ่งอยู่มุมบนขวาสุด และคลิกที่ jobs & training ในคอลัมน์ซ้ายมือ เพื่อเลือก employment opportunities หรือจะไปที่เว็บไซต์ bbg.gov/about/jobs โดยตรงเลยก็ได้

XS
SM
MD
LG