ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสัมภาษณ์ ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคม


Voice of America ภาคภาาไทย ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคม ซึ่งมาร่วมการประชุมสัมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้

เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมสัมมนาของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ซึ่งสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้น

มีพระเถรานุเถระจากประเทศไทย และจากภาคพื้นต่างๆ ทั่วโลก มาร่วมการสัมมนาราว 200 รูป และนอกจากจะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูป เป็นองค์ปาฐกแล้ว ยังมีผู้แทนฝ่ายฆราวาส รวมทั้ง ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมด้วย

ดร.อำนาจ บัวศิริ มีข้อคิด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัดไทย ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนในอนาคต

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG