ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความนิยมอาหารจานด่วนช่วงเศรษฐกิจถดถอย สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว


นักโภชนาการในสหรัฐฯ เตือนว่าการลดค่าใช้จ่ายของคนอเมริกันในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ด้วยการหันไปทานอาหารจานด่วนมากขึ้นนั้น นอกจากจะสร้างปัญหาโรคอ้วนแล้วยังสร้างผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวด้วย

เพราะอาหารประเภทนี้ไม่เพียงแต่มีไขมัน แต่ยังมีสารโซเดียมที่จะทำให้เกิดอาการความดันโลหิตสูงและเส้นโลหิตแข็งตัวซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจวายได้ ดังนั้นนักโภชนาการจึงแนะให้เลือกทานอาหารประเภทผักผลไม้และเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG