ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รก อาจเป็นแหล่งสำคัญของ Stem Cells สำหรับใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว


ผลการศึกษาใหม่แสดงว่า รก หรือถุงหล่อเลี้ยงทารกในครรภ์ก่อนเกิดนั้น อาจเป็นแหล่งสำคัญของ stem cells หรือเซลพื้นฐาน สำหรับนำไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว โรคความผิดปกติของเม็ดโลหิตแดงที่เรียกว่า sickle cell และโรคที่เกี่ยวกับเลือดอื่นๆ

ขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาแหล่ง stem cells แหล่งใหม่ๆ เพื่อจะมีศักยภาพมากขึ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ นั้น นักวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลเด็กในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย นำรกจากสตรีผู้ให้กำเนิดโดยการผ่าตัด ซึ่งได้รับความยินยอมจากสตรีเหล่านั้นแล้ว มาใช้ในการศึกษาวิจัย

นักวิจัยสะกัด stem cells หรือเซลพื้นฐานจากเลือดในรกมาเพาะเลี้ยงด้วยฮอร์โมนให้เป็นเนื้อเยื่อชนิดใดชนิดหนึ่งของร่างกายคนเรา นักวิจัยพบว่าสามารถสะกัด stem cells จากรกมาใช้งานได้ ผลก็คือจะมีแหล่ง stem cells สำหรับใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากขึ้น

นักวิจัยพบว่า stem cells หรือเซลพื้นฐานที่ได้จากเลือดในรกนั้น มีเป็นปริมาณมากกว่าที่ได้จากเลือดสายสะดือ 5 เท่า นักวิจัยเคยใช้ stem cells จากเลือดสายสะดือของเด็กเกิดใหม่คนหนึ่งมาใช้ในการรักษาพี่ของเด็กคนนั้น ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับเลือด แต่นักวิจัยบอกว่า stem cells จากเลือดสายสะดือ มีปริมาณไม่พอสำหรับการรักษาโรคโลหิตชนิดร้ายแรงอย่างมะเร็งเม็ดโลหิตขาว และโรคโลหิตจางเนื่องจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ และแม้ว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกจะเป็นช่องทางบำบัดให้เลือกอีกทางหนึ่ง แต่ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถหาผู้บริจาคไขกระดูกที่เข้ากันได้

นักวิจัยกล่าวว่า ข้อดีอีกข้อหนึ่งของ stem cells จากเลือดในรก ก็คือ ไม่ก่อให้เกิดปฏิกริยาตอบสนองรุนแรงในระบบภูมิต้านทานอย่างที่ stem cells จากไขกระดูกก่อให้เกิด ซึ่งอาจมีการต่อต้านขึ้นมาได้ นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์อาวุโส Frans Kuypers กล่าวว่า stem cells จากรกไม่เป็นเรื่องขัดแย้งอย่าง stem cells จากตัวอ่อนมนุษย์ และยังไม่มีใครได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรคด้วยการใช้ stem cells จากตัวอ่อนมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การนำ stem cells จากรกมาใช้งานได้มากกว่า ยิ่งทำให้เป็นการเปิดช่องทางกว้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการการบำบัดรักษาในลักษณะนี้

อย่างไรก็ตามยังจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะนำ stem cells จากรกมาใช้งานได้อย่างแพร่หลายกว้างขวาง

โรงพยาบาลเด็กเมืองโอ๊คแลนด์ กำลังหาทุนสำหรับการทดลองบำบัดรักษาตามโรงพยาบาลXS
SM
MD
LG