ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พ่อ มีบทบาทสำคัญ ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพติดของลูกๆ อย่างไร?


การศึกษาล่าสุดโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐบอกว่า พ่อมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลล์ และการใช้เสพยาเสพติดของลูกๆ

กฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำของเยาวชนที่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้น แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตั้งแต่ประเทศในยุโรปที่มีเสรีภาพสูง ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุของผู้ดื่ม ไปจนถึงประเทศที่มีกฎหมายห้ามดื่มเหล้าเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม สำหรับในสหรัฐนั้น กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 21 ปี แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ของบรรดาผู้เยาว์ชาวอเมริกันที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

รายงานของรัฐบาลสหรัฐแสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ววัยรุ่นอเมริกันจะเริ่มดื่มเหล้าเบียร์ครั้งแรกกันตอนอายุ 14 ปี ในขณะที่วัยรุ่นอายุระหว่าง 12-17 ปี มักจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ ตลอดจนการเสพยาเสพติดประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะหากพ่อของเด็กเหล่านั้นมีพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วย

นายแพทย์ Peter Delaney ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข และการบริการประชาชนของสหรัฐระบุว่า เมื่อผู้ปกครองดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไม่ว่าจะดื่มแบบครั้งคราวหรือเป็นประจำ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของลูกๆ โดยนายแพทย์ Delaney รวบรวมข้อมูลจากคุณพ่อชาวอเมริกัน 9 พันคน และศึกษาผลกระทบต่อลูกๆ ของพวกเขา พบว่า แม้พ่อจะไม่มีนิสัยติดเหล้าติดเบียร์ แต่ลูกๆ วัยรุ่นก็มีแนวโน้มสูงว่าจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เช่นกัน

นายแพทย์ Delaney บอกว่าไม่ว่าผู้ปกครองจะดื่มเหล้าเป็นครั้งคราว หรือดื่มเป็นประจำทุกวันก็ส่งผลต่อลูกๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่หากผู้ปกครองไม่แตะเหล้ายาเลย ผลที่ได้จะมีความแตกต่างค่อนข้างมาก นายแพทย์ผู้นี้ชี้ว่า วัยรุ่นที่มีคุณพ่อผู้ซึ่งไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย มีแนวโน้มที่จะไม่ดื่มเหล้าเลยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณพ่อที่ดื่มเป็นครั้งคราวนั้น นายแพทย์ Delaney บอกว่าเป้าหมายของรายงานชิ้นนี้ไม่ใช่การโน้มน้าวให้เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด แต่เป็นการสนับสนุนให้คุณพ่อพยายามพูดคุยกับลูกๆ วัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า

ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข และการบริการประชาชนสหรัฐบอกว่า หากพ่ออยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีความกดดันจากหลายด้าน พ่อต้องกล้าที่จะพูดคุยกับลูกๆอย่างเปิดใจ และหากพ่อมีอาการติดเหล้าเรื้อรังก็ควรจะเลิกเสีย นอกจากนี้ การศึกษายังบอกด้วยว่าพฤติกรรมการดื่มแอกอฮอล์ของผู้ปกครองนั้น อาจเพิ่มโอกาสที่ลูกๆ วัยรุ่นจะเสพยาเสพติดชนิดอื่นด้วย โดยเฉพาะคุณพ่อที่ดื่มเหล้าหรือเบียร์มากกว่า 2 แก้วหรือ 2 ขวดต่อวัน นายแพทย์ Delaney ยังแนะนำด้วยว่า ทั้งพ่อและแม่สามารถช่วยเหลือลูกๆ ในเรื่องนี้ได้ ด้วยการบอกให้เขาทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็กว่า พ่อกับแม่ไม่ต้องการให้ลูกๆ ดื่มเหล้าตั้งแต่อายุยังไม่ถึงกำหนดหรือเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติดอื่นๆ และทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของตัวลูกเอง


XS
SM
MD
LG