ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อัฟริกา หวนกลับไปหาพลังงานชีวภาพ เพื่อขจัดภาวะยากจน


ขณะที่มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องการใช้ผลิดผลเกษตรกรรม ทั้งเป็นอาหารและใช้ทำพลังงานเชื้อเพลิงนั้น การที่อัฟริกากำลังเสาะหาลู่ทางที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก ในการจัดหาอาหารสำหรับพลเมืองของตน สำหรับฟื้นฟูผืนแผ่นดิน และขจัดภาวะยากจนนั้น ทำให้ภาคพื้นส่วนนี้กำลังหวนกลับไปหาพลังงานชีวภาพ

บรรดานักคิดผู้ทรงคุณวุฒิจาก 45 ประเทศที่มาร่วมการประชุม กำลังได้แนวความคิดในการหาทางออกสำหรับปัญหา"อาหารกับพลังงานเชื้อเพลิง" ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ

Meles Zenawi นายกรัฐมนตรีของเอธิโอเปียกล่าวว่า โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพในเอธิโอเปียที่ผ่านมา มีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะพื้นที่เพาะปลูกอาหารถูกผันไปใช้ในการปลูกพืชเพื่อทำเชื้อเพลิง และมีการตัดไม้ทำลายป่า หักร้างถางพง และการใช้พลังงานชีวภาพอย่างไม่มีประสิทธิภาพแต่เดิมมามีผลกระทบต่อการผลิตเกษตรกรรม และยิ่งมีประชากรหนาแน่นขึ้น ก็ยิ่งมีความกดดันมากขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวทำให้จำเป็นที่จะต้องมีแนวคิดใหม่ๆ ในด้านพลังงานชีวภาพ

Ihab Farag นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย New Hampshire พูดถึงศักยภาพของการใช้สาหร่ายเล็กๆ ในการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับใช้แทนน้ำมันดีเซล

Hans Koiken จากเนเธอร์แลนด์การพัฒนาเชื้อเพลิงเอธานอลราคาถูกสำหรับผสมน้ำมันเบ็นซิน

Bothwell Bathidzirai จากซิมบับเว ยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับการผลิตพืชผลที่ใช้ทำพลังงานเชื้อเพลิงและระบบป่าไม้การเกษตรที่ประสพความสำเร็จในละตินอเมริกาและในเอเชีย

และ Mary Mgonja แห่งเคนยาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างการผลิตอาหารกับการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง การส่งเสริมยุทธวิธีในการหาแหล่งอาหารสำหรับสัตร์เลี้ยง ที่จะไม่แข่งหรือขัดแย้งกับการผลิตอาหารสำหรับประชาชนพลเมือง

นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ที่ร่วมการประชุมยังพูดถึงยุทธวิธีสู่การผลิตพลังงานสะอาด และการหาทางให้เกษตรกรมีรายได้และผลกำไรมากขึ้น ซึ่งรวมทั้งข้อเสนอแนะให้มีเส้นทางคมนาคมที่แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ และการใช้งานและการรับน้ำหนักของยวดยาน เพื่อให้การขนส่งผลิตผลสู่ตลาดทำได้รวดเร็วคล่องตัว ของเน่าเสียน้อย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง และให้พร้อมรับสภาพการณ์ที่จะมีผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากมายด้วย

ผู้ร่วมการประชุมหวังกันว่า จะมีทุนสำหรับดำเนินโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งหลายได้ในปลายปีนี้ เมื่อสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น และมีเงินทุนและสินเชื่อกลับสู่ตลาด


XS
SM
MD
LG