ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.บารัค โอบาม่าระบุ โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ เป็นภัยคุกคามต่อโลกอย่างร้ายแรง


ปธน. บารัค โอบามากล่าวว่า โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ เป็นภัยคุกคามต่อโลกอย่างร้ายแรง ผู้สื่อข่าว ปธน. โอบามาและอาคันตุกะคือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ลี เมียง-บัก ต่างกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าจะต้องหาวิธีตอบโต้ใหม่ๆ ให้ได้

ผู้นำทั้งสองกล่าวที่บริเวณ โรส การ์เด้น ซึ่งอยู่ในเขตของทำเนียบขาวว่า จะต้องนำมติของสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาใช้บังคับ

ประธานาธิบดี โอบามา ซึ่งยืนเคียงข้างประธานาธิบดี ลี เมียง-บัก ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่ยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในความครอบครองเป็นอันขาด

ประธานาธิบดี โอบามากล่าวว่า การขู่คุกคามและการกระหายสงคราม จะไม่ทำให้เกาหลีเหนือเป็นที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรขึ้นมา และว่าเกาหลีเหนือมีทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ข้าพเจ้าต้องการจะบอกให้เกาหลีเหนือทราบอย่างชัดเจนว่า ยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเกาหลีเหนือ อันเป็นทางที่นำไปสู่สันติภาพและโอกาสด้านเศรษฐกิจสำหรับชาวเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมอยู่ในประชาคมนานาชาติด้วย”

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวว่าท่านและประธานาธิบดี ลี เมียง-บักเห็นพ้องกันว่าเกาหลีเหนือจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางดังกล่าวได้ ด้วยวิธีการเจรจาต่อรองโดยสันติเท่านั้น

ประธานาธิบดี ลี เมียง-บัก กล่าวผ่านล่ามว่าเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน รัสเซียและสหรัฐมีความคิดเห็นตรงกันในการไม่ยอมให้เกาหลีเหนือ ประพฤติตนแบบที่แล้วๆ มาอีกต่อไป

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวผ่านล่ามว่า “ขณะนี้ เกาหลีเหนือจะเข้าใจแล้วว่าครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งก่อนๆ คือเกาหลีเหนือจะไม่สามารถดำเนินการ หรือใช้กลยุทธ์แบบครั้งที่ผ่านๆ มา”

ประธานาธิบดี โอบามาเห็นคล้อยตามทัศนะของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำให้เกาหลีเหนือเลิกคุกคามประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็ได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนสำหรับการเลิกความประพฤติดังกล่าว

ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ตอนนี้ว่า “สารที่เรากำลังจะส่งไป และเมื่อข้าพเจ้าใช้คำว่า “เรา”นั้น มิได้หมายถึงสหรัฐและเกาหลีใต้เท่านั้น แต่คิดว่า รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศด้วย ที่จะลบล้างแบบแผนดังกล่าวนั้น”

เจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่า เกาหลีเหนือมีท่าทีว่ากำลังเตรียมทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากทดลองมาแล้วสองครั้ง

ประธานาธิบดี โอบามากล่าวว่า เกาหลีเหนือซึ่งมีประวัติว่าชอบคุกคามประเทศเพื่อนบ้าน และแพร่กระจายเทคโนโลยีนิวเคลียร์หมายถึงว่า เราไม่ควรยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์โดยชอบธรรม

ส่วนประธานาธิบดี ลี เมียง-บัก ยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือ ปล่อยผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันสองคน และคนงานชาวเกาหลีใต้อีกคนหนึ่ง ที่โดนจำคุกอยู่ในเกาหลีเหนือนั้นด้วยXS
SM
MD
LG