ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์อุปทูตดำรง ใคร่ครวญ เกี่ยวกับชุมชนไทย ในกรุงวอชิงตัน


เมื่อไม่กี่วันมานี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับทางสำนักงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันสองคน จัดให้มีการสัมมนาเรื่องประเทศไทยกับสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจในขณะนี้ขึ้นที่อาคารแซม เรย์เบิร์น อันเป็นอาคารที่ทำการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเมริกัน

ในการนี้ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นองค์ปาฐกหลายคน ในโอกาสดังกล่าวคุณเจษฎา สีวาลี ของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์อุปทูต ดำรงใคร่ครวญแห่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเราเคยนำเสนอไปตอนหนึ่งแล้ว สำหรับคำให้สัมภาษณ์ตอนสุดท้ายที่นำมาเสนอในวันนี้ ท่านอุปทูตจะกล่าวถึงเรื่องชุมชนไทยในเขตมหานครวอชิงตัน และผลงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี


XS
SM
MD
LG