ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสัมภาษณ์พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต เรื่องพระสงฆ์ไทย สู่พระสงฆ์โลก


คุณประภัสสร อักขราสา ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต อธิการบดีมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งมาแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องพระสงฆ์ไทย สู่พระสงฆ์โลก ในการประชุมสัมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ จากภาคพื้นต่างๆ ทั่วโลก ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้

ในการให้สัมภาษณ์แก่ Voice of America ภาคภาษาไทย ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจารย์ได้กล่าวถึงการเตรียมแผนการสำหรับวัดไทยในต่างแดนในอนาคต เมื่อคนรุ่นบุกเบิกร่วงโรยไปแล้วด้วย

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณประภัสสร อักขราสา


XS
SM
MD
LG