ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ระหว่างสีแดง และสีฟ้า สีไหนจะกระตุ้นการทำงานของสมองได้มากกกว่ากัน?


ผลการทดลองศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่า ทั้งสองสีนี้สามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้พอๆ กัน แต่เป็นคนละกรณีกัน

รายงานการศึกษาของนักวิจัยแคนาดา จากมหาวิทยาลัยแห่งบริชติช โคลัมเบียแสดงว่า สมองของคนเรานั้น จะถูกกระตุ้นด้วยสีต่างๆ อย่างไม่รู้ตัว โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ

อาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาดผู้หนึ่งยกตัวอย่างว่า สีแดงกับสีฟ้านั้น ต่างมีผลต่อสมอง แต่ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำอยู่นั้นคืออะไร โดยอธิบายว่า สีแดงนั้นจะช่วยมากกว่า ในขณะที่เราทำงานเกี่ยวกับการให้ความสนใจเรื่องรายละเอียด ในขณะที่ถ้างานนั้นเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ สีฟ้าจะมีผล

นักวิจัยทำการศึกษาจากอาสาสมัคร 600 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่าง จำรายการสิ่งของต่างๆ ที่ได้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ และถ้าจอคอมพิวเตอร์เป็นพื้นสีแดง ความจำจะดีขึ้นราว 31%

แต่ในขณะเดียวกัน พื้นจอคิมพิวเตอร์สีฟ้า จะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง ได้มากกว่าพื้นจอสีแดงถึง 2 เท่า

ข้อมูลในเรื่องนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการตลาด และการโฆษณา

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG