ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต สรุปข้อคิด และโอกาสช่องทางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา


ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางวัดไทยกรุงวอชิงตัน จัดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ และงานบุญอายุวัฒนามงคลครบ 7 รอบของพระธรรมวิเทศรังสี สุรศักดิ์ชีวานนฺโท เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน พระธรรมทูตอาวุโสรุ่นบุกเบิก งานนี้มีพระเถรานุเถร จากประเทศไทย และจากวัดไทยในหลายภาคพื้นของโลก ร่วมงานราว 200 รูป

ในโอกาสนี้ พระมหาเถระและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนางานเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวมทั้งพระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกรุณาสรุปข้อคิดเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดอ่อน การประเมินผลงาน ตลอดจนปัญหา และโอกาสช่องทางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสาXS
SM
MD
LG