ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณมัณฑรา พยัคฆพันธ์ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดงานไทยแฟร์ ที่นครนิวยอร์ค


ชาวนิวยอร์ค ที่มาเที่ยวงานไทยแฟร์ครั้งที่ 25 ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองก์ไอส์แลนด์ นิวยอร์ค ได้มีโอกาสรับประทานอาหารไทยหลายรส คุณมัณฑรา พยัคฆพันธ์ ประธานจัดงานไทยแฟร์ อธิบายถึงจุดประสงค์ในการจัดงานกิจกรรมในงาน ตลอดจนรายการอาหารไทย ที่ชาวนิวยอร์คอาจไม่มีโอกาสได้รับประทานทุกวัน

นอกจากจะเป็นประธานจัดงานไทยแฟร์แล้ว คุณมัณฑรา ยังเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายเอเชี่ยนอเมริกัน หรือ Asian American Advisory Board กองกิจการชนส่วนน้อยของสำนักงานผู้บริหาร Suffolk County ลองก์ ไอส์แลนด์ นิวยอร์คอีกด้วย

คุณมัณฑรา อธิบายถึงภาระหน้าที่ในการเป็นกรรมการที่ปรึกษาว่า เธอมีหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยง และสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน ในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย และส่งเสริมธุรกิจการค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อไม่ให้ชนกลุ่มน้อยชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ถูกมองข้ามไป และเพื่อให้มีสิทธิมีเสียงมากเท่ากับคนอื่นๆ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์


XS
SM
MD
LG