ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐกำลังพยายามร่วมมือกับประเทศต่างๆ รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21


พลเอกเจมส์ โจนส์ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐกำลังพยายามทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรับมือกับปัญหาท้าทาย ซึ่งเป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ในโลกยุคศตวรรษที่ 21

ขณะนี้พลเอกเจมส์ โจนส์ กำลังปรับโครงสร้างของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอยู่ โดยนำไปรวมเข้ากับเจ้าหน้าที่ของสภาความมั่นคงของแผ่นดินมาตุภูมิ เพราะว่าสหรัฐต้องการองค์กรที่กว้างขวางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการรับมืออย่างรวดเร็ว กับปัญหารูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกว่า ในแต่ละวัน สหรัฐต้องรับมือกับปัญหาร้ายแรงต่างๆ อย่างน้อย 6 เรื่องพร้อมๆ กัน และปัญหาภัยคุกคามเหล่านี้ มาพร้อมๆ กันเป็นระลอก มีลักษณะไร้รูปแบบที่แน่นอน หรือคงตัว และต่างจากปัญหาของช่วงศตวรรษที่ 20 ด้วย

พลเอกเจมส์ โจนส์ ยกตัวอย่างของปัญหาว่า อย่างเช่นสงครามในอิรัค และอาฟกานิสถาน สถานการณ์ในปากีสถาน การก่อการร้ายระดับโลก โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ กับอิหร่านเป็นต้น และก็ชี้ว่า ยังมีปัญหาด้านความมั่นคงลักษณะอื่นๆ ซึ่งไม่จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการก่อการร้ายเท่านั้น ตัวอย่างเช่นการแพร่ขยายของอาวุธทำลายล้างอานุภาพร้ายแรง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาด้านพลังงาน ปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุกคามทางระบบคอมพิวเตอร์ และการลักลอบค้ามนุษย์ และยาเสพติดเป็นต้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG