ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาวิจัย เรื่องการฝังเข็ม เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังช่วงล่าง


อาการปวดหลังช่วงล่างเรื้อรัง เป็นอาการที่พบเห็นกันโดยทั่วไป และการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นเรื่องที่ยากมาก แพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วย ใช้ยา ออกกำลังกาย หรือทำกายภาพบำบัด แต่การรักษาเหล่านั้น ก็อาจจะไม่ได้ผล เสมอไป ดังนั้นผู้ป่วยบางคน จึงมองหาทางเลือกใหม่ อย่างเช่นการฝังเข็ม

ด้วยเหตุที่การรักษาอาการปวดหลังด้วยทางเลือกใหม่ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นนั้น

คณะนักวิจัยจากศูนย์การศึกษาด้านสุขภาพ ในนครซีแอตเติล และสถาบันอื่นๆ จึงศึกษาวิจัยเพื่อการเปรียบเทียบ ผลของการบำบัดรักษาแบบธรรมดา กับผลของการรักษาด้วยการฝังเข็ม

มีอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้กว่า 600 คน ซึ่งนักวิจัยได้แบ่งอาสาสมัครดัง กล่าวออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน

อาสาสมัคร 2 กลุ่มแรก ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มแบบต่างๆ กัน ส่วนกลุ่มที่ 3 ได้รับการ รักษาด้วยวิธีการเลียนแบบการฝังเข็ม แต่เป็นการใช้ไม้จิ้มฟันแทน นักวิจัยนำ ผลการรักษา ของอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่ม มาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการบำบัดรักษา ทางการแพทย์แบบทั่วๆ ไป อย่างเช่นการใช้ยาอย่างปกติ หรือการทำกายภาพบำบัดเป็นต้น

นักวิจัยพบว่า วิธีการฝังเข็มนั้น มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาทางการแพทย์แบบปกติ กล่าวคือ ก่อนรับการบำบัดรักษา อาการปวดหลังทำให้อาสาสมัครกลุ่มนี้ ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยเฉลี่ย 11 อย่างด้วยกัน

นายแพทย์ Dan Cherkin ผู้นำในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า หลังจากเริ่มการบำบัดรักษา 7 สัปดาห์ กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับการรักษา แบบปกติทั่วไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ลดลงเหลือ 9 อย่าง แต่ในอาสาสมัครที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็ม หรือวิธีเลียน แบบการฝังเข็ม กิจกรรมที่ทำไม่ได้ลดลงเหลือเพียง 6 อย่าง และผลดังกล่าวยังมีอยู่เป็นเวลา 1 ปีต่อมา

นายแพทย์ Dan Cherkin กล่าวต่อไปว่า ไม่มีความแตกต่างใดๆ ที่เห็นได้ชัดในการฝังเข็มด้วยวิธีที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่การรักษาด้วยวิธีการเลียนแบบการฝังเข็มก็ตาม

การศึกษาวิจัยของนายแพทย์ Cherkin ชี้แนะว่า ถ้าหากใครที่มีอาการปวดหลัง และ รับการบำบัดรักษาในทางการแพทย์แบบปกติแล้วไม่หาย ก็อาจลองพิจารณาวิธีการฝังเข็มดูก็ได้

นายแพทย์ Cherkin กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยแล้ว ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการฝังเข็มนั้น มีประสิทธิภาพในการช่วย บรรเทาอาการเจ็บปวด ที่การบำบัดรักษาแบบอื่นๆ อาจไม่สามารถช่วยได้ และว่าอาสาสมัครทั้ง หมดในการศึกษาครั้งนี้ ไม่เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฝังเข็มมาก่อนเลย และมีอาสาสมัคร 1 ใน 5 คน ที่ได้รับประโยชน์ในการฝังเข็มในระยะสั้นๆ ครั้งนี้

และสำหรับบรรดาแพทย์ทั้งหลาย ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า การฝังเข็มเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วย ที่รักษาด้วย วิธีอื่นไม่ได้ผล หรือที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวด หรือแก้อักเสบ

การศึกษาวิจัยของนายแพทย์ Dan Cherkin ลงพิมพ์อยู่ในวารสาร Archives of Internal Medicine ของสมาคมการแพทย์อเมริกันเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG