ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลอเมริกัน จะจัดเกาหลีเหนือ เข้าอยู่ในรายชื่อผู้สนับสนุนการก่อการร้าย อีกครั้ง


รัฐบาลอเมริกันชุด ปธน.บารัค โอบาม่า จะพิจารณาจัดเกาหลีเหนือ กลับเข้าไปอยู่ในรายชื่อประเทศที่สนับสนุน การก่อการร้ายอีก และกำลังกดดันให้สหประชาชาติ มีมติที่ให้อำนาจ ที่จะขึ้นไปตรวจเรือต่างๆ ของเกาหลีเหนือ เพื่อค้นหาวัสดุปรมาณู

รมต.ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า กิจกรรมของเกาหลีเหนือเมื่อไม่นานมานี้ รวมทั้งการทดลองปรมาณู และการส่งขีปนาวุธนั้น กำลังให้สหรัฐต้องพิจารณาเกาหลีเหนือ กลับมาไว้ในรายชื่อประเทศ ผู้สนับสนุนอุปถัมภ์การก่อการร้าย

รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐกล่าวข้างต้น ในรายการ This Week ของข่ายโทรทั้ศน์ ABC

เมื่อปีที่แล้ว สหรัฐถอดถอนชื่อเกาหลีเหนือ ออกจากรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้าย หลังจากทางการเกาหลีเหนือ ตกลงที่จะถอดถอนโครงการปรมาณูของตน และยอมให้เจ้าหน้าที่นานาชาติ ตรวจสอบสถานที่ทางปรมาณูของตนได้

แต่เกาหลีเหนือ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา และยังดำเนินโครงการปรมาณูของตนต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า กำลังมีการพิจารณาทบทวน เพื่อตัดสินใจเรื่อเกาหลีเหนือ และไม่ว่าเกาหลีเหนือ จะถูกนำขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุน อุปถัมภ์การก่อการร้ายใหม่หรือไม่นั้น รัฐบาลชุด ปธน.โอบาม่า กำลังทำงานกับองค์การสหประชาชาติ ที่จะป้องกันขัดขวาง ไม่ให้ทางการเกาหลีเหนือ ส่งออกวัสดุปรมาณู

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคณประภัสสร อักขราสาXS
SM
MD
LG