ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ขณะนี้แพทย์บางรายออกใบสั่งยา ให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย


ผลการศึกษาขณะนี้แสดงว่า การออกกำลังกาย จะช่วยควบคุมและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ และแพทย์บางรายก็ใช้วิธีเขียนใบสั่งให้คนไข้ออกกำลังกายแทนการสั่งยา

ในแต่ละปี คนทั่วโลกใช้เงินหลายพันล้านดอลล่าร์ เป็นค่ายาเพื่อรักษาและบำบัดอาการต่างๆ เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโคเลสเตอรอล แต่ในขณะนี้มีแพทย์บางรายที่ออก "ใบสั่งยา" ให้คนไข้ออกกำลังกาย เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการดังกล่าว

เพราะผลการศึกษาแสดงว่า การออกกำลังกายเป็นประจำ จะมีประโยชน์ในทางป้องกันโรคต่างๆ และให้ผลดีกว่าการบำบัดรักษา เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG