ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติคัดเลือก โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัล Public Service


เมื่อเร็วๆ นี้ สหประชาชาติประกาศว่า โรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Public Service หรือบริการประชาชนยอดเยี่ยม

คุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ ของ Voice of America ภาคภาษาไทย มีโอกาสสอบถามนายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลมหาราชด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และบันทึกมาเสนอ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์


XS
SM
MD
LG