ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภาพอันตรายของการสูบบุหรี่อย่างแจ้งชัด บนซองบุหรี่ มีประสิทธิภาพในการทำให้คนเลิกสูบบุหรี่


องค์การอนามัยโลกกล่าวชี้ว่า ภาพที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่อย่างแจ้งชัด บนซองบุหรี่ มีประสิทธิภาพในการทำให้คนเลิกสูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลกประกาศในวาระวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันอาทิตย์ เริ่มการรณรงค์ลดการใช้ยาสูบโดยการขยายการกระตุ้น ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่

นักรณรงค์ต่อตานยาสูบ และการสูบบุหรี่กำลังดำเนินงานเชิงรุก โดยต้องการให้คนสูบบุหรี่ตกใจเกรงกลัวอันตรายของการสูบบุหรี่ และเลิกพฤติกรรมนั้น นักรณรงค์กำลังดำเนินการให้ประเทศต่าง ๆ พิมพ์ภาพที่น่าตกใจกลัวที่แสดงให้เห็นภาพแจ้งชัด ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ พร้อมคำเตือนบนซองบุหรี่หรือบนหีบห่อบรรจุยาสูบ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสังเกตเห็น และตระหนักถึงอันตรายที่การสูบบุหรี่มีต่อสุขภาพร้ายแรงอย่างไร

Douglas Bettcher ผู้อำนวยการโครงการปลอดยาสูบ ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การใช้ภาพจริงของสภาพโรคภัยไข้เจ็บ ที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ให้เห็นจริงเห็นจัง อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งมักจะเป็นภาพน่าตกใจกลัวนั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการสูบบุหรี่ทุกวันนี้ และเป็นรูปแบบของการเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุขออกไปทั่วโลกได้ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางคนจะแคลงใจว่า จำเป็นหรือ ที่จะต้องแสดงภาพน่ากลัวตรงๆ เช่นนั้นบนหีบห่อยาสูบหรือซองบุหรี่ แต่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า ภาพดังกล่าวทำให้คนตระหนักแน่ ถึงอันตรายและเลิกสูบบุหรี่ ดังจะเห็นได้จากแคนาดาซึ่งเป็นประเทศแรกที่เริ่มดำเนินงานนี้เมื่อ 8 ปีมาแล้ว

ขณะนี้ มีมากกว่า 20 ประเทศต้องการการเตือนอันตรายด้านสุภาพ โดยการใช้การแสดงภาพแบบนี้ ประเทศเหล่านี้มีประชากรรวมเกือบ 700 ล้านคน และมี 4 ประเทศกำลังจะเริ่มใช้วิธีการดังกล่าวในปีนี้และปีหน้า จำนวนประชากรในประเทศเหล่านี้ รวมแล้วเป็นจำนวนเพียง 10 % ของประชากรโลก

ขณะเดียวกัน การศึกษาวิจัยในบราซิล แคนาดา สิงคโปร์ และประเทศไทย ซึ่งล้วนใช้วิธีการแสดงภาพ และคำเตือนอันตรายของการสูบบุหรี่บนหีบห่อยาสูบหรือซองบุหรี่นั้น ได้ผลอย่างมากในการชักจูงโน้มน้าวให้คนเลิกสูบบุหรี่

ยาสูบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีคนเสียชีวิตเพราะโรคภัยไข้เจ็บสืบเนื่อง จากการสูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่ อย่างโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมองอุดตัน เป็นจำนวนปีละมากกว่า 5 ล้านคน และการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้น ในประเทศยากจนกำลังพัฒนา

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การพยายามดำเนินงาน แทรกแซงพฤติกรรมของประชาชน เพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น รวมทั้งการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และที่ทำงาน การห้ามโฆษณาและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับยาสูบ และการขึ้นภาษี และขึ้นราคาบุหรี่หรือยาสูบเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG