ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ ผิวหนังคนเรา มีจุลินทรีย์อยู่มากมายกว่าที่เคยคิดกัน


เวลาเรามองดูผิวหนังตัวเอง เรานึกไม่ถึงว่าจะมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์อยู่เต็มไปหมด แต่รายงานการวิจัยใหม่ บอกว่า ผิวหนังคนเรามีจุลินทรีย์อยู่มากมายกว่าที่เคยคิดกัน

ผิวหนังคนเรานั้นเป็นด่านป้องกันร่างกายด่านแรก จากโรคภัยไข้เจ็บและความบาดเจ็บต่างๆ ถึงแม้แบคทีเรียจะมีชื่อเสียงในทางไม่ดี แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด มีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์หลายชนิด ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพของเรา อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ผิวหนัง จึงหาอาสาสมัครมาบริจาคตัวอย่างสำหรับการศึกษาวิจัย

Elizabeth Grice ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ ที่สถาบันวิจัยโครงสร้างทางพันธุกรรมของมนุษย์แห่งชาติของสหรัฐ อธิบายว่า อาสาสมัครเหล่านั้น ต้องยินยอมให้เก็บตัวอย่างจากผิวหนังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิควิธีการด้านพันธุกรรมในการตรวจหา DNA หรือเชื้อพันธุ์ของจุลินทรีย์เหล่านั้น เพื่อแจกแจงชนิดหรือประเภทอย่างแม่นยำ และพบว่าจุลินทรีย์เหล่านั้นมีมากมายหลายหลากกว่าที่คาดคิดกันทั้งในตัวอย่างจากบริเวณผิวมันและผิวแห้ง นักวิจัยรู้สึกแปลกใจที่พบว่า บริเวณผิวหนังที่แห้ง อย่างปลายแขน มีแบคทีเรียมากที่สุดและหลายชนิดที่สุด นักวิจัยอธิบายว่า ผิวหนังบริเวณที่แห้งมักจะเป็นที่เปิด และสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริเวณอื่น และตัวอย่างแบคทีเรียที่ได้จากผิวหนังบริเวณที่แห้ง อาจเป็นแบคทีเรียประเภทชั่วคราว ไม่ใช่ชนิดที่ปักหลักอยู่อย่างถาวร

นักวิจัยบอกว่า ยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอีกมาก เกี่ยวกับจุลินทรีย์มากมายหลายชนิดบนผิวหนังคนเรา และบทบาทที่จุลินทรีย์เหล่านั้น มีต่อสุขภาพทั้งในทางลบและทางบวก นักวิจัยบอกว่า สภาพแวดล้อมด้านแบคทีเรียบนผิวหนังคนเรา อาจบ่งบอกได้ถึงชนิดหรือประเภทของโรคาพยาธิที่คุกคามผู้นั้นอยู่

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG