ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยจากกว่า 80 ประเทศ ร่วมทำสำมะโนสิ่งมีชีวิตในทะเล


นักวิจัยจากกว่า 80 ประเทศจะร่วมจัดทำผลสำรวจสำมะโนสิ่งมีชีวิตในทะเลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โครงการนี้ซึ่งมีชื่อว่า "Census of Marine Life" ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า 10 ปี โดยจะแล้วเสร็จในปีหน้า

นี่เป็นครั้งแรก ที่นักวิจัยจัดทำสำมะโนสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และกลุ่มต่างๆ มีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 2,000 คน ทุกประเทศมีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุกที่ๆ เดินทางไปสำรวจจะพบเห็นสิ่งแปลกใหม่

นักวิจัยจะทำเครื่องหมายขนาดเล็กไว้ที่สัตว์ทะเล และปลาหลายร้อยชนิด ทำให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ด้วยดาวเทียม และสามารถระบุตำแหน่งที่สัตว์ทะเลเหล่านี้มาอยู่รวมกันได้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณบัณฑิต ดาวบุตร


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG