ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.บารัค โอบาม่า ประนามเกาหลีเหนือ เรื่องการทดลองระเบิดปรมาณูครั้งล่าสุด


ประธานาธิบดี บารัค โอบามาประนามเกาหลีเหนือ ที่ทดลองระเบิดปรมาณูครั้งล่าสุดโดยท่านประธานาธิบดีกล่าวว่า ประชาคมระหว่างประเทศ ต้องต่อต้านการกระทำของเกาหลีเหนือเพราะเป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้าน และฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนจีนก็คัดค้านเช่นกันแต่ละเว้นจากการใช้ภาษาแข็งกร้าวในถ้อยแถลงที่ออกในวันจันทร์

ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดี บารัค โอบามากล่าวทางโทรทัศน์อย่างตรงไปตรงมา ถึงบรรดาผู้นำของเกาหลีเหนือว่า "โครงการนิวเคลียร์ และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพ และเสถียรภาพของโลก และข้าพเจ้าขอประนามการกระทำแบบขาดความยั้งคิดของพวกผู้นำเกาหลีเหนือ"

ในการกล่าวข้างต้น ก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะประชุมวาระฉุกเฉินเกี่ยวกับเกาหลีเหนือไม่กี่ชั่วโมง ท่านประธานาธิบดีกล่าวเน้นถึงความจำเป็นที่นานาประเทศ จะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เสียง ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "การกระทำของเกาหลีเหนือเป็นอันตรายต่อประชาชนในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้ง และขัดกับข้อผูกพันที่เกาหลีเหนือมีอยู่ก่อนหน้านี้ ขณะนี้ สหรัฐและประชาคมระหว่างประเทศ ต้องดำเนินการตอบโต้ "ท่านประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่า เกาหลีเหนือกำลังทำให้ตัวเองตกอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น และทำให้นานาประเทศเพิ่มการกดดัน ท่านประธานาธิบดีเน้นโดยเฉพาะเจาะจงถึงการที่รัสเซีย จีน และญี่ปุ่นต่างลงความเห็นเหมือนๆ กันว่า เกาหลีเหนือจะไม่มีความมั่นคงหรือได้รับการยอมรับนับถือ โดยวิธีใช้การขู่คุกคามและอาวุธที่ผิดกฎหมาย"

ก่อนหน้านี้ พลเรือเอก ไม้ค มัลเล่น ประธานคณะผู้บัญชาการกองทัพกล่าวทางรายการ "Early Show" ของข่ายโทรทัศน์ ซีบีเอสว่าการตรวจพิสูจน์ว่า การทดลองเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่อาจต้องใช้เวลาหลายวัน แต่เขามองเห็นว่า เกาหลีเหนือมีลักษณะกระหายสงครามมากขึ้น และต้องการท้าทายกฎหมายระหว่างประเทศหนักขึ้น

ในการมาออกทางรายการ "Today Show" ของข่ายโทรทัศน์ เอ็นบีซีในเวลาต่อมา มีผู้ถามพลเรือเอก ไม้ค มัลเล่นว่า สหรัฐมีขีดความสามารถที่จะตอบโต้การคุกคามในต่างประเทศ ซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเรื่องเกาหลีเหนือนั้นด้วยหรือไม่?

เขาตอบไว้ตอนนี้ว่า "ข้าพเจ้ามั่นใจว่า สหรัฐจะสามารถจัดการกับการคุกคามของเกาหลีเหนือได้ และไม่ใช่สหรัฐประเทศเดียว แต่มีอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะที่อยู่ในภาคพื้นนั้น ก็วิตกกังวลพอๆ กัน"

ส่วนรัฐบาลจีนออกถ้อยแถลงที่ระบุว่า คัดค้านการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแบบสุดๆ โดย เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ตนมี ต่อการที่จะให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ และละเว้นจากการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากกว่าเดิม ถ้อยแถลงของจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอบโต้ ด้วยความสุขุมเยือกเย็น และแสดงความหวังว่าการเจรจาพาที และการปรึกษาหารือจะช่วยสลายประเด็นที่ก่อปัญหานั้นได้เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG