ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิธีการรักษาสุขภาพของสมองให้แข็งแรงก็คือ การใช้สมองของเรานั่นเอง


นายแพทย์ ริชาร์ด เรสแตก ประสาทแพทย์ และนักประพันธ์ผู้ซึ่งแต่งหนังสือที่มียอดการจำหน่ายสูงที่สุดคนหนึ่งกล่าวว่า เราเรียนรู้เกี่ยวกับสมองของคนเราในช่วงสิบปีที่แล้ว มากกว่าที่เราเรียนรู้ในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา ใน "Think Smart" ซึ่งเป็นชื่อหนังสือเล่มใหม่ที่คุณหมอเขียนนั้น เขาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมอง และการทำงานของสมอง

สมองคนเรา ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเฉียบแหลมมากขึ้นเท่านั้น? ตลอดชีวิตของคนเรา โครงสร้างและการทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไป ในลักษณะที่โดนอิทธิพลของประสบการณ์ในชีวิตของคนเราโน้มน้าว ในหนังสือเล่มใหม่ "Think Smart" หรือ "คิดอย่างฉลาดสุขุม" นั้น ศาสตราจารย์ฝ่ายการรักษาเกี่ยวกับประสาทวิทยา แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน ริชาร์ด เรสแตก ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสมองของมนุษย์เราไว้ มากกว่าสิบแปดเล่มพินิจพิเคราะห์ครั้งใหม่เกี่ยวกับอวัยวะมหัศจรรย์ และไม่สามารถอธิบายให้ทราบได้อย่างกระจ่างชัดชิ้นนี้ ยกตัวอย่างเช่น เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า สิ่งที่เป็นคุณต่อหัวใจก็จะเป็นคุณต่อ

สมองด้วย ขณะนี้ คุณหมอ ริชาร์ด เรสแตก กล่าวว่าผลของการศึกษาวิจัยเมี่อไม่นานมานี้ แสดงว่าโรคอ้วน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นต้นเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมนั้นจะนำไปสู่การที่สมองหมดสมรรถภาพในการทำงาน ดังนั้น การควบคุมน้ำหนักตัว การคุมความดันโลหิต และปริมาณของไขมันในเลือดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะล้วนแต่ก่อปัญหาให้บรรดาหลอดโลหิตที่ส่งโลหิตไปหล่อเลี้ยงสมอง

คุณหมอแนะนำให้รับประทานอาหาร อย่างที่ผู้คนทางย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนิยมกัน

อาหารดังกล่าว อุดมไปด้วยผลไม้ ผักต่างๆ พวกถั่ว ธัญพืชและน้ำมันมะกอก คุณหมอ ริชาร์ด รีสแตก กล่าวด้วยว่าการออกกำลังก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการออกกำลัง ช่วยสร้างหลอดโลหิตใหม่ๆ รอบเซลล์ประสาท และเพิ่มการติดต่อซึ่งกันและกัน และทำให้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยของการเติบโตของเส้นประสาท ซึ่งเป็นยาบำรุงช่วยให้เซลล์สมองเติบโต คุณหมอกล่าวว่าการเดินออกกำลังเป็นระยะทางหนึ่งกิโลเมตรเศษ สัปดาห์ละสองถึงสามครั้ง จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเซลล์สมองเสื่อมลงได้ราวสามสิบเปอร์เซ็นต์

คุณหมอแนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ของสมองด้วยการนอนหลับสักงีบหนึ่ง

คุณหมอ ริชาร์ด เรสแตก กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "การนอนหลับสักงีบราวๆ สามสิบนาทีในตอนบ่ายๆ ของวันทำงาน จะเป็นพลังเพิ่มความสามารถให้เราปรับโครงสร้างของสมอง การยกระดับและทำให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นปึกแผ่น ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมรับกัน

คุณหมอกล่าวด้วยว่า เราสามารถปรับปรุงการทำงานของสมองได้เช่นกัน เขากล่าวว่าคนเราเกิดมาโดยไม่มีระดับสติปัญญาที่กำหนดไว้ตายตัว คนเรานั้นสามารถยกระดับเชาว์น์ปัญญาของตน ได้โดยการอ่านผลงานด้านวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมๆ ขยายขอบข่ายของสิ่งที่ตนสนใจ หรือเพิ่มจำนวนคำศัพท์ต่างๆ โดยเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ทุกวัน

คุณหมอ ริชาร์ด เรสแตก กล่าวว่าสมองของมนุษย์เรา ปรับตัว และจัดโครงสร้างของตัวเองใหม่ได้ต่อไปเรื่อยๆ และว่าสมองของมนุษย์เรามิได้ออกแบบมา เพื่อให้ทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกัน โดยมีประสิทธิภาพเท่าๆ กัน แต่สมองจะทำเช่นนั้นได้ถ้าเราฝึกสมองให้ดี ซึ่งการเล่นวิดิโอเกมก็เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของสมองอย่างหนึ่ง คุณหมอ ริชาร์ด รีสแตกกล่าวด้วยว่า การทำให้สมองทำงานและหยืดหยุ่นได้มีประโยชน์ในระยะยาว โดยการมุ่งปรับปรุงไม่ให้ความจำเสื่อมอาจสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการป้องกันโรคเซลล์สมองเสื่อม เขาแนะนำให้คนเราทำให้ความจำไม่เสื่อมลงโดยวิธีเล่นเกม และออกกำลังสมองด้วยการนึกภาพเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว หรือให้บอกชื่อประธานาธิบดีของประเทศ ชื่อนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีเท่าที่สามารถคิดออก แล้วก็ให้บอกว่าเขาอยู่พรรคการเมืองไหนเป็นต้น

ในหนังสือชื่อ "Think Smart" นักประพันธ์และประสาทแพทย์ ริชาร์ด เรสแตก เน้นว่าการเสื่อมของสมองอย่างรุนแรงนั้น มักจะเกิดจากโรค การที่ความจำเสื่อม เนี่องจากปัจจัยเกี่ยวกับอายุนั้นอาจเป็นผลเนื่องมาจากการขาดกิจกรรม หรือการลับ และกระตุ้นสมอง เขาเร่งเร้าให้ผู้อ่านเอาใจใส่ทุกอย่างที่เห็น ได้ยินได้ฟัง และทำและพยายามเรียนรู้

ทักษะใหม่ต่อไปเรื่อยๆ สิ่งที่คุณหมอต้องการบอกให้ทราบก็คือว่า วิธีการรักษาสุขภาพของสมองให้แข็งแรงก็คือ การใช้สมองของเรานั้นแหละ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG