ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติ เรียกร้องให้มีการลงทุนฉุกเฉินในการบำรุงรักษาสุขภาพแม่ และเด็ก


กลุ่มหน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติ และองค์กรด้านความช่วยเหลือของเอกชน และด้านการเงิน เรียกร้องให้มีการลงทุนฉุกเฉินในการบำรุงรักษาสุขภาพแม่ และเด็กในเอเชีย-แปซิฟิค โดยระบุว่า การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจ

กลุ่มความร่วมมือเพื่อสุขภาพแม่และเด็ก "Partnership for Maternal, Newborn and Child Health" กล่าวว่า เมื่อพูดถึงปัญหาการเสียชีวิตของแม่และเด็ก ก็มักจะนึกถึงทวีปอัฟริกาทันที ไม่ค่อยนึกถึงภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ขณะที่ภาคพื้นส่วนนี้ขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อย่างในจีนและในอินเดีย อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ทำงานเพื่อสุขภาพแม่และเด็ก เห็นว่า ความก้าวหน้าในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคนั้น ขัดแย้งกับความเป็นจริง ขณะที่ภาคพื้นส่วนนี้ต้องรับภาระดูแลสุขภาพแม่ และเด็กเกือบครึ่งโลก

เอียน เท็ด ผู้อำนวยการระบบสุขภาพและการวางแผนดำเนินงาน ของกองทุนเด็กของสหประชาติ กล่าวว่า 41% ของการเสียชีวิต ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ยังคงเกิดขึ้นในเอเชียและแปซิฟิก และ 44% ของการเสียชีวิตของแม่ทั่วโลก เขากล่าวว่าเด็กขาดสารอาหารมากกว่าครึ่งหนึ่งในโลกอยู่ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ขณะที่คนทั่วไปมักจะคิดกันว่า ปัญหาเด็กขาดสารอาหาร และได้รับอาหารไม่เพียงพอนั้น เป็นปัญหาใหญ่ในอัฟริกา ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น แต่ความจริงเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศในเอเชียเช่นกัน โดยเฉพาะที่เอเชียใต้ และบางส่วนในแถบแปซิฟิก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่กว่า และเรื้อรังกว่าในอัฟริกา

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG