ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นวตกรรมใหม่ ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัว


ในสหรัฐขณะนี้เริ่มมีการใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัว เพื่อลดการใช้แรงงานคน และเพิ่มผลผลิตนมวัว โดยในระบบนี้ วัวจะได้รับการฝึกให้เดินตามทางเข้าไปยังสถานีรีดนม และได้รับอาหารเป็นรางวัลเมื่อเข้าไปถึง

โดยขณะที่กินอาหารอยู่ แขนกลของหุ่นยนต์จะทำความสะอาดเต้านม และรีดนมวัว ระบบดังกล่าวทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และวัวแต่ละตัวจะถูกรีดนมเฉลี่ยวันละ 3 ครั้ง หรืออาจถึง 4 - 6 ครั้งต่อวัน

ระบบอัตโนมัตินี้ จะตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่วัวกิน นมที่รีดได้ และคุณภาพของนมด้วย โดยแม่วัวจะถูกฝึก 2 – 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นวัวจะเข้าไปรับการรีดเองโดยไม่ต้องใช้คนช่วย ระบบที่ว่านี้เหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้สนใจในเทคโนโลยีแต่ยังมีราคาแพงอยู่ คือตกราวชุดละ 150,000 – 175,000 ดอลล่าร์ แต่ก็นับเป็นต้นทุนเท่ากับการจ้างคนงานหนึ่งคนเป็นเวลาห้าปี และสามารถทำให้ได้ผลผลิตนมถึงวันละ 6 กิโลกรัมต่อวัวหนึ่งตัว

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG