ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์กรนายจ้างขนาดใหญ่ในอเมริกา เสนอมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใส่ใจสุขภาพตนเอง


ด้วยตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี และเมื่อปีที่แล้วอัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

นายจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนในอเมริกา หันมาเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้น และหนึ่งในจำนวนนี้คือรัฐบาลของเขตการปกครอง Orange County ในรัฐฟลอริด้า ซึ่งมีโครงการหนึ่งปี ที่จะให้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินแก่ผู้เข้าร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง

แต่คุณ Dave Hawley ซึ่งป่วยเป็นเบาหวาน และเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องส่งตัวอย่างเลือดให้แพทย์ตรวจรับรองเป็นประจำ และเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นและรู้จักบริหารจัดการเพื่อควบคุมโรค ผู้ดูแลโครงการนี้ของรัฐบาลของเขตการปกครอง Orange County บอกว่า พนักงานที่เข้าร่วมโครงการอาจถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมได้ หากไม่สามารถทำตามเป้าที่ตั้งไว้

ในขณะนี้เกือบ 60 % ขององค์กรนายจ้างขนาดใหญ่ในอเมริกา มีโครงการในลักษณะนี้ และปีที่แล้วสุขภาพที่ไม่ดีของคนทำงาน ได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมกันกว่าสองแสนสองหมื่นล้านดอลล่าร์ด้วยกัน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG