ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริการ มูลนิธิ Fulbright


เมื่อไม่กี่วันมานี้ คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ ฟุลไบร้ทเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิที่กรุงวอชิงตัน ในช่วงนั้น คุณพรทิพย์แวะมาเยือน Voice of America ภาคภาษาไทยด้วยและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับมูลนิธิทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลีXS
SM
MD
LG