ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฟุลไบรท์ ประเทศไทย เยือน Voice of America ภาคภาษาไทย


Voice of America ภาคภาษาไทย ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฟุลไบรท์ เกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติระหว่างอยู่ที่กรุงวอชิงตัน

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ประธานของคณะกรรมการบริหารแห่งมูลนิธิฟุลไบร้ท ประเทศไทย มนัสพาสต์ ชูโต พร้อมด้วย คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิ คุณรุ่งนภา ศรีวรรณวิทย์แห่งกรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ของกระทรวงการต่างประเทศไทยและคุณนุจรีย์ คล่องสั่งสอนแห่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันมาเยือน Voice of America ภาคภาษาไทย ในโอกาสนั้น ท่านประธานได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจ ที่ท่านปฏิบัติระหว่างที่อยู่ในกรุงวอชิงตัน และเรื่องอื่นๆ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี


XS
SM
MD
LG