ลิ้งค์เชื่อมต่อ

PECC เผยแพร่รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำทางความคิด กว่า 400 คน


สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคพื้นแปซิฟิค หรือ Pacific Economic Cooperation Council เรียกย่อๆ ว่า PECC เผยแพร่รายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำทางความคิด มากกว่า 400 คน จาก ประเทศต่างๆ 25 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกต่อภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค และการตอบสนองของภูมิภาคเท่าที่ได้ทำกันไปแล้ว

รายงานการสำรวจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานสถานภาพของภูมิภาค หรือ State of the Region Report ส่วนการสำรวจที่ว่านี้ กระทำขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 15 เมษายน จนถึง 6 พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมา

ผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า แม้จะเร็วเกินไปที่จะกล่าวว่า เศรษฐกิจทั่วโลก กำลังเริ่มจะฟื้นตัวได้แล้ว แต่อย่างน้อยก็กล่าวได้ว่า บรรดาผู้นำทางความคิดที่ตอบคำถาม ของการสำรวจมองโลกในแง่ร้ายน้อยลง

Yuen Pau Woo ผู้ประสานงานโครงการสถานภาพของภูมิภาคของ PECC และผู้บริหารมูลนิธิเอเชียแปซิฟิคของแคนาดา กล่าวว่า จากการสำรวจ ดูเหมือนว่า การมองโลกในแง่ร้ายกำลังลดลง มีความรู้สึกท้อแท้หมดหวัง เกี่ยวกับเศรษฐกิจน้อยลงกว่าที่ปรากฎให้เห็นเมื่อหกเดือนที่แล้ว

สำหรับคำถามเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศใหญ่ๆ ที่ได้ดำเนินกันไปนั้น ผู้บริหารมูลนิธิเอเชียแปซิฟิคของแคนาดาบอกว่า พอจะพูดได้ว่า มีความพอใจกันในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับตื่นเด้นเร้าใจ ยกเว้นในกรณีของจีน ซึ่งโดดเด่นมาก ตามความเห็นของผู้ร่วมการสำรวจส่วนใหญ่รู้สึกกันว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนได้ดำเนินไปนั้น สำคัญมาก และน่าที่จะได้ผลมากทีเดียว ตัวเลขแสดงให้เห็นว่า 60% พอใจกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 46% ระบุว่าพอใจกับแผนของสหรัฐ ในขณะที่ 28% กล่าวว่า พอใจกับแผนของสหภาพยุโรปหรือ EU

และถ้าจะมองไปในอนาคตหลังวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้แล้ว ส่วนใหญ่ของผู้นำทางความคิดเหล่านี้เชื่อว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศตะวันตกจะชลอตัวลง ซึ่งจะกระตุ้นหนุนให้เศรษฐกิจของเอเชีย หันมาพึ่งพาอาศัยความต้องการ หรือ demand ภายในประเทศหรือภูมิภาคมากขึ้น และเป็นที่เชื่อกันว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนได้เริ่มปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาการส่งออก มาเป็นการพึ่งพาความต้องการสินค้า และบริการภายในประเทศของตนแล้ว

และต่อคำถามที่ว่า หลังวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว สหรัฐจะกลับมามีบทบาทนำทางเศรษฐกิจโลกได้อีกหรือไม่นั้น เมื่อแยกตัวเลขออกเป็นแต่ละภูมิภาคแล้ว จะเห็นว่าผู้ทางความคิดในอเมริกาเหนือ สนับสนุนความเห็นที่ว่านี้อย่างแข็งขัน ด้วยคะแนน 64% แต่ Yuen Pau Woo เจ้าหน้าที่ของ PECC กล่าวว่า มีภูมิภาคหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย

เขาบอกว่า มีผู้นำทางความคิดส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียง 46% ที่เชื่อว่า สหรัฐจะกลับมามีบทบาทนำทางเศรษฐกิจโลกได้อีก

ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ ไม่พอใจกับการทำงานของสถาบันระหว่างประเทศ และในระดับภูมิภาคสำหรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ ยกเว้นการจัดตั้งกลุ่ม 20 ประเทศ หรือ G-20 ขึ้นมา และเมื่อขอให้จัดอันดับความสำคัญที่ประเทศทั้งหลาย ควรดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุ ว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการปกป้องคุ้มครองประโยชน์ทางการค้าส่วนตน ปรับปรุงกฎข้อบังคับทางการเงินระหว่างประเทศ และส่งเสริมการประกันสังคมให้มากขึ้น


XS
SM
MD
LG