ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อาการหน้าแดงจากการดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่หลอดอาหารอย่างไร?


คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายคนมีอาการหน้าแดง นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสภาพทางด้านพันธุกรรมที่อาจทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น ต่อการเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารด้วย

คนที่ดื่มเหล้าหลายคนมีอาการหน้าแดง โดยเฉพาะคนในเอเชียตะวันออก อย่างคนจีน คนญี่ปุ่น และคนเกาหลี ที่ดื่มสุรา ราว 34 % จะมีอาการหน้าแดง หลายคนดื่มสุราเพียงเล็กน้อยก็เกิดอาการแล้ว และนอกจากจะหน้าแดงคอแดงแล้ว บางคนยังแดงไปทั่วทั้งตัวด้วย คนที่มีอาการแบบนี้ อาจรู้สึกวิงเวียน คลื่นไส้ รู้สึกร้อนวูบวาบ หัวใจเต้นเร็ว หายใจไม่ทัน และปวดศีรษะ

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สาเหตุ คือ ความแตกต่างทางพันธุกรรม เพราะคนที่มีอาการนั้นมี gene หรือเชื้อพันธุ์ตัวหนึ่งคือ ALDH2 บกพร่อง ซึ่งทำให้ร่างกายของคนเหล่านั้นรับหรือมีปฏิกริยาต่อแอลกอฮอล์ต่างไปจากคนอื่น นักวิจัยเตือนว่า ผลกระทบเรื่องนี้ อาจเป็นอันตรายมากไปกว่าเพียงแค่หน้าแดง เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง หลอดอาหารด้วย ยิ่งดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์มากเท่าใด ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น อย่างในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ นักวิจัยพบว่า คนที่มีจีนหรือเชื้อพันธ์ ALDH2 บกพร่องที่ดื่มจัด มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนอื่นราว 6 – 10 เท่า

มะเร็งหลอดอาหารเป็นเนื้อร้าย ที่เป็นอันตรายทำให้คนเสียชีวิตมากชนิดหนึ่ง แต่อาจบำบัดรักษาได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆ แต่หากเนื้อร้ายขยายตัวแล้ว โอกาสมีชีวิตรอดจะลดลงอย่างมาก นักวิจัยประมาณว่า คนที่มีจีนหรือเชื้อพันธ์ ALDH2 บกพร่องนั้น มีอยู่ราว 550 ล้านคน หรือราว 8 % ของประชากรโลก

Philip Brooks นักวิจัยสถาบันโรคพิษสุราเรื้อรัง National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ในสหรัฐกล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงระหว่างอาการหน้าแดง เมื่อดื่มสุรากับการเป็นมะเร็งหลอดอาหาร นอกจากนั้น นักวิจัยเตือนว่าการสูบบุหรี่และดื่มสุราด้วย ก็มีความเสี่ยงมากขึ้น ต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารเช่นกัน


XS
SM
MD
LG