ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ILO ระบุ ปัญหาการว่างงาน ส่งผลให้มีการก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก


องค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่า ปัจจุบันบรรดาอาชญากรทั่วโลก สามารถหาเงินได้จากการล่อลวง หรือบังคับขายแรงงานได้ถึง 20,000 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากการขายแรงงานทางเพศ

รายงานล่าสุดของ ILO ยังกล่าวถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหาการว่างงานที่จะยังผลให้ปัญหาแรงงานที่ถูกบังคับ ยิ่งเลวร้ายลงกว่าเดิม

ข้อมูลใหม่จากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่าปัจจุบัน อาชญากรสามารถหากำไรจากการการล่อลวง หรือบังคับขายแรงงานได้มากกว่าเมื่อช่วง 4 ปีที่แล้วถึง 5 เท่า โดยเมื่อ 4 ปีก่อน รายงานของ ILO บอกไว้ว่าอาชญากรสามารถทำเงิน จากการลักลอบซื้อขายแรงงานที่ถูกบังคับได้ถึง 32,000 ล้านดอลล่าร์ต่อปี ในส่วนนี้เป็นการแสวงหากำไรจากแรงงานทางเพศถึง 28,000 ล้านดอลล่าร์

Roger Plant หัวหน้าโครงการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อต่อต้านปัญหาแรงงานที่ถูกบังคับกล่าวกับวีโอเอว่า เมื่อปี 2005 ธุรกิจค้าแรงงานเถื่อน ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าแรงงานทางเพศสามารถทำเงินได้ราว 4 พันล้านดอลล่าร์ แต่ปัจจุบันการลักลอบค้าแรงงาน ที่ไม่สมัครใจในส่วนนี้มีมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าว ยิ่งรุนแรงมากขึ้น

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า เวลานี้ปัญหาการล่อลวง หรือบังคับขายแรงงานในลักษณะทาสสมัยใหม่นี้ คือปัญหาที่ลุกลามไปทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในองค์กร หรือบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ของบรรดาประเทศพัฒนาแล้วด้วย รายงานของ ILO ระบุว่า ปัจจุบันประชากรโลกมากกว่า 12 ล้านคนถูกล่อลวงหรือบังคับ ให้ไปเป็นแรงงานโดยไม่เต็มใจ ในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งคือแรงงานเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี คุณ Plant บอกว่าปัญหาแรงงานเด็กเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตกของอาฟริกา และว่าประเทศในอาฟริกายังไม่ตื่นตัวกับปัญหาการลักลอบค้าแรงงานเท่าที่ควร

เจ้าหน้าที่ ILO ผู้นี้กล่าวว่า การลักลอบค้าแรงงานที่ถูกบังคับ คืออาชญากรรมร้ายแรง จึงต้องมีการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม และการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด สำหรับในอาฟริกานั้น แม้จะมีการปกป้องเรื่องการค้าทาสอย่างแข็งขัน แต่บางครั้งบทลงโทษต่อผู้ค้าทาสก็อ่อนหรือน้อยเกินไป จึงควรมีการเร่งแก้ไขในเรื่องนี้

รายงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศยังบอกด้วยว่า มีแรงงานจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้างเพียงน้อยนิดหรืออาจไม่ได้เลย แรงงานเหล่านี้มีทั้งในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิคส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และสิ่งทอสมัยใหม่ ตลอดจนอุตสาหกรรมเตาเผาอิฐ การประมง และการเกษตรแบบดั้งเดิมในประเทศกำลังพัฒนา

รายงานบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจ และการเงินโลกในปัจจุบัน ยิ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เด็กๆ และสตรีในประเทศกำลังพัฒนา มีโอกาสถูกล่อลวง หรือบังคับให้ไปเป็นแรงงานมากขึ้น เพราะยิ่งแร้นแค้นมากเท่าไหร่ ผู้คนที่ยากจน ก็จะยิ่งมีโอกาสยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ได้มากเท่านั้น


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG