ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐมีแผนขยายการทำงานด้านการทูตในประเทศต่างๆ


เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐมีแผนขยายการทำงานด้านการฑูตในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธะสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนการนี้คือส่วนสำคัญของงบประมาณด้านกิจการต่างประเทศมูลค่าเกือบ 54,000 ล้านดอลล่าร์ ที่รัฐบาลเสนอให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบัน ได้สัญญาว่าจะพยายามใช้นโยบายระหว่างประเทศแนวทางใหม่ คือใช้การฑูตและการเจรจาหารือ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการทางการฑูต และการส่งความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศ พอๆ กับการใช้กำลังทางการทหาร ซึ่งแนวทางดังกล่าวแสดงให้เห็นในร่างงบประมาณ ด้านการต่างประเทศสำหรับปีงบประมาณหน้าที่เพิ่งเสนอไปให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเมื่อเร็วๆ นี้ จนท.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า ในร่างงบประมาณมูลค่า 54,000 ล้านดอลล่าร์ มีการเสนอให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ด้านการฑูตของสหรัฐที่ทำงานในต่างประเทศขึ้นอีก 25% จากจำนวน 6,600 คนในช่วง 3 ปีข้างหน้า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ ที่ประจำอยู่ตามประเทศต่างๆ ซึ่งคอยดูแลเรื่องการจัดส่งความช่วยเหลือ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากจำนวน 1 พันคนในปัจจุบัน เพื่อรองรับแผนการเพิ่มความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศต่างๆ เป็น 2 เท่าภายในเวลา 6 ปี

รองรัฐมนตรีต่างประเทศด้านการบริหารจัดการ และทรัพยากรของสหรัฐ Jacab Lew กล่าวว่า เป้าหมายด้านการต่างประเทศ จะไม่สามารถบรรลุผลได้ หากขาดบุคลากรที่เพียงพอ

รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้แจงว่า หากมองถึงเป้าหมายคือการเพิ่มโครงการความช่วยเหลือระหว่างประเทศเป็น 2 เท่า สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของแนวทางใหม่ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐมีแผนลดจำนวนพนักงานรับจ้างเอกชนในโครงการต่างๆ ของสหรัฐในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา พนักงานเหล่านั้นได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เช่นที่อิรัก พนักงานของบริษัทรับจ้างรักษาความปลอดภัยอเมริกันได้เข้าไปมีส่วนกับเหตุการณ์รุนแรง จนเป็นเหตุให้มีชาวอิรักเสียชีวิตหลายคน

นอกจากนี้ ในร่างงบประมาณด้านการต่างประเทศฉบับใหม่ของสหรัฐ ยังระบุถึงการสนับสนุนด้านการเงินต่อองค์กรระหว่างประเทศ และธนาคารเพื่อการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนการชำระหนี้ทั้งหมดที่สหรัฐมีต่อองค์การสหประชาชาติมาอย่างยาวนานด้วย หนี้ค้างชำระดังกล่าวสะสมมาจากโครงการต่างๆของสหประชาชาติ รวมทั้งโครงการด้านสันติภาพที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

รองรัฐมนตรี Jacab Lew กล่าวว่า ทั้งประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต่างยืนยันชัดเจนว่า สหรัฐจะขอมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับประชาคมโลก และความพยายามอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสหรัฐในเรื่องนี้ ก็คือการชำระหนี้สินที่คั่งค้างอยู่ทั้งหมด

ในร่างงบประมาณที่เสนอไปให้รัฐสภาพิจารณานั้น มีการระบุถึงการฝึกฝนภาษาต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่การฑูตอเมริกันด้วย เช่น ภาษาอาระบิก จีนและฮินดี ตลอดจนการเสนอเงินทุนสำหรับปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสถานฑูตอเมริกาในพื้นที่ล่อแหลมต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบัน ในการเปลี่ยนจุดยืนจากการใช้กำลังทหารมาเป็นวิธีทางการฑูตนั่นเอง


XS
SM
MD
LG