ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ กับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A-H1N1


รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จากประเทศภาคีสมาคมประชาชาติ เอเชียตอ.เฉียงใต้หรือ ASEAN และจากประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น กำลังจะมาประชุมกันในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A – H1N1

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญก็คือ การปรับปรุงมาตรการตรวจตราระวังระไวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่กว้างขวางต่อเศรษฐกิจของเอเชีย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและการขนส่ง คมนาคม

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดจากประเทศภาคีสมาคม ASEAN 10 ประเทศกับประเทศในเอเชียตะวันออกอีก 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในส่วนภาคพื้นในการรับมือต่อสู้กับภัยคุกคาม ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ A – H1N1 ในเอเชีย

ที่ประชุมจะได้รับฟังคำแถลงของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐ นาง Kathleen Sebelius และผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก Margaret Chan ทางการติดต่อถ่ายทอดวิดิทัศน์

แต่ในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยกล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ คือ การวางมาตรการเพื่อควบคุมจำกัดขอบเขต ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของภาคพื้นเอเชีย ไม่ให้เกิดขึ้นในขอบเขตกว้างขวาง โดยเฉพาะในด้านการขนส่งคมนาคม และการท่องเที่ยว

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ภาคพื้นเอเชียมีคนเดินทางเป็นจำนวนมาก เรื่องสำคัญคือ ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด จะควบคุมโรคได้อย่างไร โดยที่ไม่ยังความเสียหายต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งคมนาคม และหวังกันว่าจะสามารถลดความเสียหายให้มีน้อยที่สุด

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์กล่าวว่า ในการประชุมนี้ผู้เชี่ยวชาญจะเสนอแผนการ ที่ไม่ให้ใช้การระบุรวมทั้งประเทศในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด แต่ให้มีการเจาะจงพื้นที่ระบาด โดยตั้งเป็นบรรทัดฐานเดียวเพื่อจะได้ทราบว่าเกิดการระบาดขึ้นที่ใด และในกรณีเช่นนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือการเตือนเกี่ยวกับการเดินทาง ก็จะเป็นการเจาะจงเฉพาะพื้นที่นั้นๆ หากทำได้ก็จะช่วยจำกัดขอบเขตของผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือกันในเรื่องความร่วมมือข้ามแดน โดยเฉพาะในการขอความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ ห้องผู้ป่วยที่โรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ตรวจสอบระวังระไวด้วย

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ภาคพื้นเอเชียตะวันออก และตะวันอกเฉียงใต้ เตรียมการเป็นอย่างดีในการเผชิญกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ร้ายแรงที่ อาจจะเกิดขึ้น หลังจากที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในการร่วมมือประสานงานกันในการต่อต้าน SARS หรือโรคทางเดินหายใจร้ายแรงในปี 2546 และการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกไม่กี่ปีมานี้

การประชุมนี้กำหนดจะเสร็จสิ้นลงในวันศุกร์ โดยจะมีการออกแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศภาคี ASEAN และ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกันในการวางมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันสะกัดกั้นโรคระบาดในภาคพื้นส่วนนี้


XS
SM
MD
LG