ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ADB จัดการประชุมที่เกาะบาหลี เกี่ยวกับผลกระทบ อันเกิดจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก


ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า เอเชียจำเป็นต้องทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจได้ดุลย์กัน เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดจากวิกฤติกาลในอนาคต อย่างเช่นการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา

ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอดีบี กำลังจัดการประชุมประจำปีที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในสัปดาห์นี้ โดยบรรจุเรื่องผลกระทบ อันเกิดจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีต่อเอเชียไว้อันดับแรกของระเบียบวาระการประชุม

ประธานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ฮารูฮิโกะ คูรูดะแถลงในวันเปิดการประชุมว่า เอเชียจำเป็นต้องปรับโครงสร้างของรูปแบบของการเติบโต ขยายตัวของเศรษฐกิจของตนเสียใหม่

ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า เศรษฐกิจของบรรดาประเทศทางเอเชียพึ่งเรื่องอุปสงค์ของต่างประเทศมากเกินไป และจำเป็นต้องเหหันไปจากเรื่องการพึ่งพาการส่งออก

เสียง คุณจอง-หว่า ลี รักษาการณ์ตำแหน่งหัวหน้าเศรษฐกรของธนาคารเอดีบี ที่กรุงมนิลากล่าวไว้ตอนนี้ว่า "การปรับการเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจให้สมดุลย์ใหม่ จะช่วยให้เราทนต่อวิกฤติกาลเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น เรื่องดังกล่าว จะช่วยคุ้มครองเราให้ปลอดพ้นจากผลกระทบจากภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต"

คุณ จอง-หว่า ลีกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในเอเชียต้องทุ่มเงินให้กับภาคบริการทางสังคมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเงินภายในประเทศมากขึ้น เขากล่าวว่าวิกฤติกาลการเงินโลกที่เกิดขึ้นในสหรัฐก่อนนั้น มีรากฐานอยู่บนการขาดความสมดุลย์ต่างๆ ของโลก

เสียง เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เงินออมทางเอชียที่มีอยู่อย่างมากเกินการ และการที่รายได้ในบัญชีเดินสะพัด สูงกว่ารายจ่ายทำให้สหรัฐคงการบริโภคมากเกินการณ์ของครัวเรือน และการขาดดุลย์อย่างมหาศาลของบัญชีเดินสะพัดไว้ได้ต่อไป เอเชียควรนำเงินออมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างได้ผลดีมากขึ้น"

ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดหมายว่า การเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจทางเอเชียจะลดลงเหลือ 3.4 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารพัฒนาเอเชียพยากรณ์ว่า พลเมืองในเอเชียหกสิบล้านคน จะคงมีฐานะยากจนต่อไป และจำนวนคนยากจนในเอเชียจะเพิ่มขึ้น เป็นหนึ่งร้อยหกสิบล้านคนในปีพุทธศักราช 2553

ประธานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ฮารูฮิโกะ คูรูดะกล่าวว่า การเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจทางเอเชียควรพุ่งกลับไปสู่ระดับ 6% อีกในปีพุทธศักราช 2553 เมื่อคำนึงถึงความเพียรพยายามของแต่ละชาติและของภูมิภาคในการแก้ไขวิกฤติกาลอย่างเข้มแข็ง และการคาดหมายว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอย่างเบาบาง

ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า มีแผนจะเพิ่มฐานกองทุนของธนาคารอีก 200% โดยจะมีวงเงินหนึ่งแสนหกหมี่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐ และยังเพิ่มวงเงินด้านการให้ความช่วยเหลือ อีกหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปีนี้ และปีหน้า

เงินกองทุนส่วนที่เพิ่มให้เป็นพิเศษนี้ มีจุดมุ่งจะช่วยให้ความเพียรพยายามของธนาคารพัฒนาเอเชียในการบรรเทาภาวะยากจน ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


XS
SM
MD
LG