ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวพม่าหลายแสนคนยังต้องการความช่วยเหลือ หนึ่งปีหลังพายุไซโคลนนากิส


หนึ่งปีหลังจากไซโคลนนากิสเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมปีที่แล้ว ชาวพม่าราว 5 แสนคนยังต้องการที่อยู่อาศัยที่ถาวร เพราะขณะนี้ที่พักชั่วคราวของคนเหล่านี้ สร้างจากเศษวัสดุจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่พังลง โดยมีแผ่นผ้าใบช่วยกันฝนเท่านั้น

ไซโคลนนากิสเมื่อปีที่แล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิตราวหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันคน และองค์การสหประชาชาติบอกว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ขณะนี้มีจำนวนรวมเพียง 315 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่องค์การสหประชาชาติร้องขอไป

เมื่อปี 2547 หลังจากคลื่นยักษ์ซูนามิทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่าสองแสนคน ความช่วยเหลือจากต่างประเทศขณะนั้น มียอดรวมกันกว่าหนึ่งหมื่นสองพันล้านดอลล่าร์

อย่างไรก็ตามกลุ่ม Human Rights Watch ได้ชี้ว่าในขณะนี้รัฐบาลพม่า ยังคงควบคุมตัวเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของชุมชนผู้พยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัย อยู่อย่างน้อย 21 คน และ Human Rights Watch เรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ช่วยกดกันรัฐบาลพม่าให้ปล่อยตัวคนที่พยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ที่ตำหนิรัฐบาลพม่าเรื่องการช่วยเหลือประชาชนของตน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG