ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ADB ระบุ เอเชีย ตอ.เฉียงใต้ ล่อแหลมต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มากที่สุด


ธนาคารพัฒนาเอเชียเสนอรายงานการศึกษาที่ว่า ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอาณาบริเวณที่ล่อแหลมต่อการกระทบกระเทือน จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มากที่สุดแห่งหนึ่ง

ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า จำเป็นต้องมีการพัฒนามากขึ้น เพื่อให้ลดความเสียหายจากการที่อุณหภูมิสูงขึ้น

รายงานการศึกษาวิจัยของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ระบุว่า ถ้าหากมีความล่าช้าในการดำเนินงานระดับโลก ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะถูกกระทบกระเทือนมากกว่าส่วนอื่นของโลก มากกว่าหลายส่วน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG